Hopp direkte til innhold

Diesellekkasje fra brannskadet fiskefartøy

Det utbrente fiskefartøyet ligger nå delvis på land i bukten Ellinghamn, fem kilometer nord for Kirkenes. (Foto: Kystverkets overvåkningsfly LN-KYV)

Onsdag ettermiddag viste våre estimater at mellom 500 og 7000 liter diesel har lekket ut på utsiden av lensebarrierene ved det brannskadede russiske fiskefartøyet Tamango. En ny overflygning torsdag ettermiddag viser at mesteparten av denne oljen er oppløst/fordampet.

Snøkrabbe-fartøyet Tamango kom i brann søndag ettermiddag ved kai i Kirkenes-området. Brannen var eksplosjonsartet, noe som gjorde beredskapsarbeidet krevende.

Det brennende fartøyet ble flyttet ut fra kai i Kirkenes og til en mer avsidesliggende fjordarm natt til mandag. «Tamango» ligger nå delvis på land i bukten Ellinghamn, fem kilometer nord for Kirkenes. Lokal beredskapsledelse ringet inn fartøyet med oljelenser for å begrense spredningen av utslipp til sjøen, men det har likevel lekket ut noe diesel i Korsfjorden og Bøkfjorden. - Kystverkets overvåkningsfly har flydd over området både i går og i dag for å få en oversikt over situasjonen, forteller Ove Njøten, nåværende vaktleder for Kystverkets døgnkontinuerlige miljøberedskapsvakt. Brannen er i ferd med å dø ut. Fokus nå er å håndtere oljen i fartøyet og på sjøen. - De mengdene diesel som er på utsiden er lensene får vi ikke gjort noe med. Det vil fordampe og naturlig brytes ned i vannmassene i løpet av få dager. Derfor jobbes det ikke aktivt for å fjerne dette. I stedet gjøres det en aktiv innsats for å begrense lekkasjen fra fiskebåten, forteller Njøten.

Hans Petter Mortensholm, miljøberedskapsdirektør i Kystverket, forklarer at det har blitt gitt pålegg til fartøyets eier om å iverksette tiltak for å hindre og begrense forurensning.

– Vi har etterlyst og venter på en plan fra rederiet for hva som videre vil bli gjort med det brannskadede fartøyet, sier han. Det er ansvarlig forurenser – skipets eier – som i ettertid må ta regningen for kostnadene rundt det offentlige arbeidet som blir gjort for å forhindre miljøskade. Kystverket overvåker situasjonen og gir råd og støtte til lokalt brannvesen /Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing.

Det jobbes lokalt med å holde lensebarriere tett slik at olje ikke unnslipper ut i fjordsystem. Rederiet bistår lokal innsats med innleid fartøy og opptaker for å ta opp olje innenfor lensebarrierer. Rederiet jobber også med plan for tømming av olje fra havaristen.

Opptak fra Kystverkets overvåkingsflys overflygning onsdag ettermiddag 11/09/2021. 

Til toppen