Hopp direkte til innhold

Effektiviserer terminalen med tilskudd fra Kystverket

Takka være et tilskudd på 20 millioner kroner fra Kystverket satser terminaloperatøren ASCO i Risavika på å redusere tidsbruken for lastebiler på terminalen med opptil 80 prosent og liggetiden for fartøyene ved kai med 20 prosent.

Gjennom tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner har Kystverket tildelt midler til flere spennende prosjekter som skal føre til redusert liggetid for skip og redusert tidsbruk for lastebiler i havn.

Mer effektiv logistikk og informasjonsdeling

Nylig deltok Samferdselsdepartementet, Kystverket og flere andre på en demonstrasjon av et nytt samhandlings- og logistikksystem hos ASCO i Risavika. Prosjektet skal etablere en digital infrastruktur på hele terminalen, noe som skal føre til mer effektiv logistikk, redusert tidsbruk for skip og lastebiler og ikke minst bedre samhandling med andre aktører i logistikkjeden for å oppnå bedre planlegging og ressursutnyttelse.

Det er spennende å se teknologi bli implementert i godshåndtering på en terminal. Jeg mener det er på høy tid også denne delen av papirarbeid og manuelle registreringer blir erstattet med digitale operasjoner, og samtidig åpner dette for nye muligheter. Prosjektet hos ASCO er et godt eksempel på det, samtidig som at vi har forståelse for at det fortsatt vil ta noe tid å hente ut alle effektiviseringsgevinstene. Jeg både håper og tror vi bare har sett begynnelsen på også denne typen samhandling mellom de ulike aktørene i logistikkjeden.
Avdelingsdirektør Sven Martin Tønnessen, Kystverket.

Ett av fem prosjekt som fikk tilskudd

Prosjektet hos ASCO i Risavika var ett av fem prosjekter som i 2019 ble tildelt midler gjennom tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner. Tilskuddet til ASCO var den største tildelingen i 2019, med en tildeling på ca. 20 millioner kroner. Beregninger viser at den potensielle effektiviseringsgevinsten er på om lag 40 millioner kroner årlig.

Tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner ble lansert i 2019, og formålet med ordningen er å effektivisere logistikkjeden gjennom tiltak i havn. Tilskudd skal gå til investeringer som bidrar til å redusere liggetiden for fartøy i havn og/eller redusere tidsbruken for lastebiler i havn.

Til toppen