Hopp direkte til innhold

Endrer meldingsstrømmen for navigasjonsvarsler i Arktis

Fra 1. januar 2024 endrer Kystverket måten vi sender ut navigasjons- og værvarsler til skip som seiler i arktiske områder. Det kan føre til at eldre Inmarsat-C mottakere om bord på skip ikke lenger vil motta navigasjons- og værvarsel i Arktis.

‒ Vi har sendt ut informasjon og varsler om endringen til navigatører i flere kanaler, og vil fortsette med dette i hele 2023, sier seniorrådgiver Trond Ski i Kystverket.

‒ Det er viktig å påpeke at dette kun gjelder de aller eldste Inmarsat-C mottakerne. Ingen mottakere som har vært til salgs de siste ti til femten årene vil bli berørt, tilføyer han.

Endringen er besluttet av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å harmonisere utsendingen av maritime satellittvarsler globalt.

Dekker Nordsjøen og Skagerrak

Kystverket var 1. januar 2021 den første etaten i verden til å ta i bruk satellitt-tjenesten Iridium SafetyCast til å sende varsler til skip. Dette var en milepæl for den maritime sikkerheten i nordområdene, da det for første gang ble brukt satellitter til å sende navigasjonsvarsler til skip i polare strøk. Den 19. desember 2022 tok også britiske myndigheter denne tjenesten i bruk.

‒ Det betyr at sjøfarende nå også kan motta navigasjons- og værvarsler via Iridium SafetyCast i Nordsjøen og i Skagerrak, forklarer direktør for navigasjonsteknologi og maritime tjenester i Kystverket, Arve Dimmen.

Satellitt-tjenesten Iridium SafetyCast er en del av det globale maritime systemet som brukes for å sende nød- og sikkerhetsmeldinger (Global Maritime Distress and Safety System, GMDSS).

En milepæl for nød- og sikkerhetstjenesten

Internasjonalt er det lagt ned en stor innsats for å finne tekniske løsninger som forenkler og harmoniserer utsending av nød, navigasjons- og værvarsler. I desember 2022 ble Kystverket den første etaten på verdensbasis til å sende varsler ut på flere satellittsystemer via et API-grensesnitt.

‒ Nå sender vi navigasjonsvarsler ut på satellittsystemer direkte fra vårt eget fagsystem. Dette er tidsbesparende for våre operatører som ikke lenger trenger å logge seg inn på de enkelte satellittsystemer for å sende varsler. At det nå er utviklet og tatt i bruk et API-grensesnitt til å sende satellittvarsler, er en milepæl for den internasjonale nød- og sikkerhetstjenesten, sier leder ved sjøtrafikksentralen i Vardø, Ståle Sveinungsen.

Vil være en pådriver

Kystverket ønsker at flere land tar i bruk API-grensesnittet som nå er utviklet for å sende varsler. Det vil bidra til økt bruk av satellittvarsling globalt og gi økt sikkerhet for de sjøfarende.

‒ Vi er og skal fortsatt være en ambassadør og pådriver for implementering av nye systemer og ny teknologi for å bedre sjøsikkerhetstjenestene internasjonalt, fastslår Dimmen.

Kontakt

Seniorrådgiver

Trond Ski /
Til toppen