Hopp direkte til innhold

Endringer i sjøtrafikkforskriften fra 1. januar 2022

Den 20. desember 2021 fastsatte Kystverket en endringsforskrift til sjøtrafikkforskriften.

Se endringsforskriften her

Endringene berører disse farvannene:

  • Brevikstrømmen
  • Stavanger
  • Vågholmsundet and Storholmsundet
  • Sandsfjorden – Saudafjorden
  • Skjeljangersundet
  • Skatestraumen

Vi vil fremheve følgende endringer:

  • For seilas til Sauda på strekningen Sandsfjorden – Saudafjorden er forbudet for seilas på strekningen endret til å gjelde for fartøy med større lengde enn 200 meter istedenfor 180 meter. I tillegg settes det som krav i bestemmelsens andre ledd at fartøy med større lengde enn 180 meter skal bruke taubåt når de bruker farvannet nord for Kviteholmen lykt.
  • I Skatestraumen er reglene for passering endret for å redusere tilfeller hvor fartøy blir unødig forhindret i sin seilas. Det geografiske omfanget av passeringsbestemmelsen er ogsåendret for å tillate møtesituasjoner i den videste delen av Skatestraumen. Videre er lengdebegrensningen harmonisert med passeringsbestemmelsen i Måløysundet, som gjelder for fartøy med lengde mer enn 120 meter.

Se sjøtrafikkforskriften i sin helhet her  

Til toppen