Hopp direkte til innhold

Et uvanlig år for sjøtransport

Til tross for pandemien var det i 2020 en liten økning i trafikk med lasteskip, som følge av åpne havner og en tilnærmet normal flyt i godstransport til sjøs. Samtidig viser trafikktallene, som forventet, en kraftig nedgang i passasjertrafikken på grunn av reduksjon i fergetilbudet til og fra utlandet og bortfall av større cruiseanløp. 

Totalt viser Kystverkets trafikktall fra 2020 en samlet nedgang på 5,5 prosent i skipsanløp til norske havner sammenlignet med 2019. Tallene er basert på innrapporterte skipsanløp i det nasjonale skipsrapporteringssystemet SafeSeaNet Norway, hentet fra kystdatahuset.no.

Små endringer i godstrafikken

I fjor ble det registrert 997 flere anløp blant lasteskip, en økning på 1,5 prosent, og 334 flere anløp blant fiskefartøy, en økning på 3,9 prosent sammenlignet med 2019. I første halvår var det kun flere anløp med lasteskip i mars måned, mens det har vært en økning hver måned i andre halvår. Størst økning blant lasteskip var det i oktober og desember 2020, med rundt 500 flere anløp per måned, en økning på ni prosent.

‒ Utenrikshandelsstatistikken viser at tonnmengdene i norsk utenriks sjøfart var større i fjerde kvartal 2020 enn i fjerde kvartal 2019. Det var også mindre svingninger i 2020 enn i 2019. 2020 var altså et normalår for godstransport på sjø, opplyser seniorrådgiver Thorkel Askildsen i Kystverket.

En kraftig nedgang i cruiseanløp

Mens godstransporten opplevde minimale endringer var nedgangen i antall anløp med cruiseskip på hele 83 prosent, fra 2889 anløp i 2019 til 494 i 2020. Nedgangen i antall passasjerer på disse cruiseskipene var imidlertid på hele 97 prosent, fra 4,1 millioner passasjerer i 2019 til rundt 120 000 passasjerer i 2020. Dette skyldes at en stor andel av cruisene i løpet av sommeren 2020 var med små cruiseskip. I dette tallet er ikke anløp med hurtigruteskip i fast rute tatt med.

Trafikknedgangen i 2020 er dominert av passasjerskip, som fikk en reduksjon på 56 prosent eller 6025 færre anløp. Juni 2020 ble hardest rammet av pandemien med en nedgang på 12,7 prosent, tilsvarende 1439 færre anløp, hvorav 1119 av disse var anløp med passasjerskip.

Har tilpasset tjenester

Koronapandemien har utfordret sjøtransporten og Kystverket på en rekke områder. I 2020 gjennomførte Kystverket færre losoppdrag, ga færre dispensasjoner og registrerte færre seilaser med farledsbevis enn i 2019. Den lospliktige trafikken var i 2020 7,1 prosent lavere enn i 2019, med 8567 færre seilaser.

‒ Som en kritisk samfunnsfunksjon er det viktig at sjøtransporten blir så lite påvirket som mulig. Alle Kystverkets kritiske funksjoner har vært operative gjennom hele pandemien, inkludert sjøtrafikksentraltjenesten og lostjenesten, opplyser Arve Dimmen, direktør for navigasjonsteknologi og maritime tjenester i Kystverket.

‒ Særlig losene er utsatt siden de går om bord i fartøy som kommer fra hele verden og loser disse trygt inn til norsk havn. Gode smitteverntiltak og rutiner har imidlertid bidratt til at ikke en eneste los har blitt smittet på jobb så langt, fortsetter han.

Kystverket har tilpasset regelverk og utviklet det elektroniske meldingssystemet SafeSeaNet Norway for å bistå både skipstrafikken og smittevernmyndigheter, og har fulgt nøye med på utviklingen i sjøtrafikken gjennom hele pandemien. Kystverkets datavarehus for maritime trafikktall, Kystdatahuset, er også blitt tilpasset for å kunne synliggjøre hvordan situasjonen påvirker sjøtrafikken.

‒ Vi håper selvsagt på en normalisering utover året, men særlig for cruisetrafikken har vi lagt inn i våre prognoser at også 2021 blir et svært uvanlig år med vesentlig lavere trafikk enn vi er vant til i norske fjorder, påpeker Dimmen.

Tilgjengelig statistikk for alle

Trafikktallene er hentet fra kystdatahuset.no, der statistikk om skipsanløp er tilgjengelig for alle. Kystdatahuset viser data om anløp til norske havner, seilingsmønster og trafikktyper. Kystdatahuset henter data fra det nasjonale AIS-nettverket som gir kontinuerlig oversikt over skipstrafikken, og den nasjonale meldingsportalen SafeSeaNet Norway der skip melder informasjon om anløp til norske myndigheter.
Til toppen