Hopp direkte til innhold

Ferdig med kjerneprøvetakingen for Stad skipstunnel

Bilde av kjerneboringen
Kjerneboring for å få ut prøver til kunne teste kvaliteten på fjellet i området der Stad skipstunnel skal bygges

16. mai ble boreriggen som ble brukt til prøvetaking for løpet til Stad skipstunnel i Moldefjorden tatt ned. Fra før er riggen på Kjøde-siden fjernet. Det betyr at prøvetakingen nå er unnagjort.

Ambisjonen var å få tatt prøver av hele strekket på 1700 meter fra Kjøde til Moldefjorden, men på grunn av at et av borrene kilte seg helt fast ble det ikke sånn.

− I alt har vi fått tatt ut rundt 800 meter med fjell, som vi har kjerneprøver fra. Selv om vi ikke kom i mål med kjerneboringen, så ser vi tendensen innover i fjellet. Sammen med vurderinger av den ingeniørgeologiske dokumentasjonen vi har fra før, gjør dette at vi får et mer presist estimat og får redusert usikkerheten for tunelldrivingen og sikringsarbeidet, forklarer prosjektleder for Stad skipstunnel i Kystverket, Terje Andreassen.

Områdene der boringen er gjort skal nå tilbakeføres, slik at spor og sår i terrenget fjernes.
Kjerneprøvene som er tatt ut er en av aktivitetene som blir utført med utgangspunkt i oppdraget som Samferdselsdepartementet ga Kystverket i januar. Kystverket ble bedt om å ta en ny gjennomgang av prosjektet. Målet med gjennomgangen er å få kostandene ned til nivået som er avsatt i Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029.

− Resultatet av gjennomgangen skal vi levere til departementet innen 15. juni. Vi ser på alle sider ved prosjektet, og har klart å avdekke et større mulighetsrom for innsparinger. Det vil innebærer noen endrede løsninger, men ikke noe som vil påvirke verken funksjonalitet, kapasitet eller sikkerhet, forklarer Andreassen.

Til toppen