Hopp direkte til innhold

Fjerning av drivende gjenstander

Det er snart sommer, og båtsesongen er allerede i gang for mange. For Kystverket er det viktig at det skal være trygt å ferdes på sjøen.

Kystverket har et hovedansvar for å håndtere hendelser som kan skape hinder eller fare for ferdselen på sjøen. Ansvaret er delt med kommunene. Typiske hendelser er drivende tømmer eller rør, båter eller flytebrygger som har slitt seg, mistet last og nedfalt høyspentkabel.

Kystverkets fem sjøtrafikksentraler overvåker norskekysten hele døgnet, og mottar varsler om ting som kan være til fare for sjøtransporten. Når et varsel kommer inn, vil Kystverket forløpende vurdere og iverksette nødvendige tiltak for å trygge ferdselen. Dette vil for eksempel være å rekvirere fartøy for å fjerne drivende gjenstander eller sende ut navigasjonsvarsel om faren.

Utgiftene dekkes av den ansvarlige

Dersom Kystverket pådrar seg kostnader i forbindelse med gjennomføring av tiltakene, vil vi kreve disse utgiftene dekket av den ansvarlige.

- Kystverket kan pålegge at tiltak iverksettes, og kan også iverksette tiltak selv. For å sørge for trygg ferdsel kan Kystverket gjøre dette uten å kontakte den ansvarlige først, sier direktør for miljøberedskap i Kystverket, Hans-Petter Mortensholm.

Det er den som har brukt eller etterlatt gjenstanden eller den som er reder eller eier av gjenstanden eller fartøyet som anses som ansvarlig.

For å varsle kan du ta kontakt med Nasjonal koordinator for navigasjonsvarsler på telefon 22 42 23 31 (hele døgnet) eller epost .

Til toppen