Hopp direkte til innhold

Flere maritime skoler tilbyr kurs i kystnavigasjon

Kystverket har samarbeidet med høgskoler og fagskoler om å innføre kurs i kystnavigasjon som en del av utdanningen til nautikkstudenter. Så langt har 17 av 20 maritime høgskoler og fagskoler valgt å ta i bruk ordningen.

En ytterligere maritim fagskole forventes i løpet av høsten å få godkjenning til å gjennomføre kurs i kystnavigasjon. Det er Kystverket som godkjenner utdanningen.

Kurset som blir tilbudt som et valgfag for siste års nautikkstudenter er basert på Kystverkets eget modellkurs i kystnavigasjon. Studenter som får godkjent kursbevis i kystnavigasjon vil oppfylle ett av kravene for å få kadettfarledsbevis. Kadettfarledsbeviset gir nyutdannede nautikere muligheten til å gå selvstendige navigasjonsvakter om bord.

‒ Utdanningstilbudet bidrar til å løfte kvaliteten på undervisningen innen krevende kystnavigasjon. Det blir også en kvalitetssikring inn mot vår farledsbevisordning og godkjenningen av kadettfarledsbevis, forklarer seniorrådgiver Tommy Haugsnes i Kystverket.

En nødvendig kvalitetssikring

For å få godkjent kursbevis i kystnavigasjon må nautikkstudenter oppfylle modellkursets krav om teori og simulatortrening. Siste års nautikkstudenter må i tillegg gjennom en avsluttende eksamen med en statslos som sensor før de kan få utstedt godkjent kursbevis.

‒ Studentene må vise våre statsloser at de kan planlegge og gjennomføre en kystseilas på en tilfredsstillende og forsvarlig måte. Dette er en viktig og nødvendig kvalitetssikring av navigatørens kompetanse og ferdigheter for å kunne seile til sjøs, sier Haugsnes.

For å få utstedt kadettfarledsbevis fra Kystverket er det i tillegg til godkjent kursbevis i kystnavigasjon, også krav om gyldig navigatørsertifikat og en formell avtale med kaptein og rederi om systematisk opplæring om bord. Denne avtalen kan kun inngås hvis man har godkjent kursbevis for kystnavigasjon.

‒ Navigatøren vil da kunne gå selvstendige vakter hvis kapteinen mener at han eller hun har god nok kompetanse til å seile på kysten som ansvarshavende navigatør. Ordningen bidrar til at norske studenter blir mer konkurransedyktige og lettere kan få jobb til sjøs etter fullført utdanning, sier Haugsnes.

Om farledsbevisordningen

Farledsbevis

  • Et sertifikat som gir navigatører lov til å seile i et spesifikt farvann med et lospliktig fartøy uten å bruke los.
  • Utstedes av Kystverket etter havne- og farvannsloven og lospliktforskriften.
  • På bakgrunn av sjøfartsnæringens ulike farledsbevisbehov og ulike risikonivåer i farleder opererer Kystverket med tre klasser farledsbevis: klasse 1, 2, og 3, og kadettfarledsbevis.

Les mer om farledsbevis

Kadettfarledsbevis

  • Innført etter dialog med skipsnæringen og næringens behov for å kunne gi navigatører med begrenset erfaring fra norskekysten en gradvis opplæring om bord.
  • Kadettfarledsbeviset lar styrmenn seile selvstendige vakter under oppfølging og basert på skipsførerens tillit.
  • Gir navigatører mulighet til å gradvis bygge opp sin erfaring om bord før man søker om ordinært farledsbevis.
  • Gunstig for bemanningen om bord da en styrmann med kadettfarledsbevis også kan inngå i det vaktsystemet i et lospliktig område.
  • Ordningen med kadettfarledsbevis er regulert gjennom Lov om havner og farvann (LOV-2019-06-21-70), Forskrift om losplikt og bruk av farledsbevis (FOR-2014-12-1808).

Kontakt

Seniorrådgiver

Tommy Haugsnes /

Kontakt

Seniorrådgiver

Tor Erlend Gjærde /
Til toppen