Hopp direkte til innhold

Flytt gods fra vei til sjø med tilskudd fra Kystverket

Foto: AdobeStock

Har du planer som kan flytte gods fra vei til sjø? Kystverket tar nå imot nye søknader om tilskudd til nærskipsfart. Søknadsfristen er 17. desember 2021.

Siden 2017 har Kystverket gitt tilskudd til redere for å etablere nye sjøtransporttilbud. Til nå er det gitt tilsagn om nærmere 200 millioner kroner i tilskudd til etablering av ti nye godsruter. Om lag en million tonn gods er flyttet fra vei til sjø med tilskudd fra Kystverket. 

Tilskuddsordningen skal bedre tilgangen på sjøtransport for næringslivet og redusere de samlede kostnadene for godstransport ved å flytte gods fra vei til sjø. Tilskuddet skal være en hjelp i oppstartsfasen av nye tilbud for transport av gods på sjøen. Flytting av godstransport har nytteverdi for samfunnet gjennom færre trailere langs norske veier, økt trafikksikkerhet og reduksjon i lokale utslipp. Regjeringen viderefører med dette innsatsen for å styrke sjøtransportens konkurranseevne. 

– Vi gleder oss over de positive effektene som ordningen har bidratt til så langt. Nå ønsker vi nye søknader som kan bidra til at enda mer gods går sjøveien, sier seniorrådgiver Erika Marlen Støylen i Kystverket. 

Kontakt

Seniorrådgiver

Erika Marlen Støylen /
Til toppen