Hopp direkte til innhold

Gir 60 millioner kroner i tilskudd til effektive og miljøvennlige havner

Foto: Kystverket/Olav Helge Matvik

Kystverket har nå gjennomført årets tildeling av tilskudd til effektive og miljøvennlige havner. Seks prosjekter har fått tilsagn om støtte.

I februar 2021 ble retningslinjene for tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner revidert, og tildelingen sommeren 2021 er derfor den første med oppdaterte retningslinjer. En av de største endringene fra tidligere er at prosjektene som får tildelt støtte har lengre tid på seg til ferdigstillelse. I tillegg er det en endring i måten prosjektene blir rangert mot hverandre.

‒ Vi var selvfølgelig spente på hvordan endringene i retningslinjene ville slå ut på rangeringslisten. Vi fikk mange flere søknader enn tidligere, og mange gode søknader. Med nye tidsfrister for ferdigstillelse av prosjektene er det også en større fleksibilitet på det enkelte års budsjett. Det betyr at det kan bli gitt tilsagn til noen flere over sommeren, når vi har fått oppdatert våre prognoser, sier seniorrådgiver Øyvind Sandbakk i Kystverket

Følgende prosjekter har fått tilsagn om tilskudd:

  • Oslo havn, i samarbeid med åtte andre havner – 18 millioner kroner.
  • Ålesundregionens havnevesen – 4,5 millioner kroner.
  • Fjord Base i Florø – 12,5 millioner kroner.
  • ASCO Sandnessjøen – 17,5 millioner kroner.
  • Kristiansund Base – 3,1 millioner kroner.
  • Seafront Logistics – 3,7 millioner kroner.

Prosjektene omhandler i stor grad ulike former for digitalisering og installasjon av smart gates.

‒ Det er gledelig at det kom inn så mange gode søknader som det gjorde. Det betyr igjen at det har vært en tøff konkurranse om å nå opp, men vi er trygge på at de prosjektene som får tilskudd vil gi gode og varige effekter i hele logistikkjeden, sier avdelingsleder Thor Vartdal i Kystverket.

Kontakt

Seniorrådgiver

Øyvind Mørkeset Sandbakk /
Til toppen