Hopp direkte til innhold

Har trygget sjøtrafikken i 30 år

Sjøtrafikksentral og ansatte

1. september ble det tent 30 lys på kaka ved vår sjøtrafikksentral på Fedje i Vestland. Siden 1992 har trafikklederne her overvåket tankskip til og fra Sture og Mongstad-terminalene, og skipstrafikken til og fra Bergen 24/7. For sikker seilas og for å unngå person- og miljøskade.

Visste du at vi har fem sjøtrafikksentraler i Norge som overvåker og bistår sjøtrafikken? Det gjør de der trafikken er spesielt stor og der det er høyere risiko for hendelser. En av disse ligger på Fedje i Vestland fylke. De dekker området fra Sognesjøen i nord til farvannet ved Marstein i sør. Nå har trafikkledere her sørget for trygg ferdsel i sitt område i 30 år.

Til sammen 13 medarbeidere er tilknytta drifta. Hele døgnet, hele året er to trafikkledere på vakt, med all oppmerksomhet retta mot trafikken i dette området. Trafikklederne har erfaring og kompetanse som navigatører, og kan fra sin posisjon avverge ulykker og bistå skipsførere med å ta gode og trygge valg.

Hittil i år har Fedje VTS overvåket nesten 65000 seilaser og regulert nærmere 350 trafikksituasjoner. Det er mange og store fartøy som beveger seg her. Råoljetankere, gasstankere, petroleumsrigger og havvind-anlegg stadig krysser hovedleden på sin vei til og fra havneterminaler. Mens det i hovedleden går cruiseskip med tusenvis av passasjerer, frakteskip og annen persontrafikk som skal komme trygt fra A til B langs kysten.

Sjøtrafikksentralens arbeid trygger sjøreisa og forebygger uønskede hendelser - ulykker som kan føre til personskade eller skade på miljøet. Nå feirer vi 30 års innsats for sikker seilas.

Sjøtrafikksentraltjenesten (VTS) tilbyr tre typer tjenester, basert på nasjonalt regelverk og...

Fag Publisert Oppdatert
Til toppen