Hopp direkte til innhold

Haugesundkonferansen ‒ en viktig maritim møteplass

Teaserplakat for Haugesundkonferansen 2023

Hvert år tar Haugesundkonferansen opp viktige og aktuelle tema i den maritime politikken. Sikkerhetspolitikk, maritim kompetanse og det grønne skiftet er noen av temaene for neste års konferanse, som skjer 31. januar og 1. februar 2023.

Se program og påmelding på haugesundkonferansen.no

På Haugesundkonferansen får man høre siste nytt fra teknologi- og forskningsfronten og her kan møte toppledere som snakker om håndteringen av morgendagens utfordringer. Næringsminister Jan Christian Vestre åpner konferansen 31. januar under overskriften «Et hav av muligheter».

‒ Dette er en av de viktigste arenaene der et bredt maritimt miljø kan møtes, utvide sitt nettverk og få inspirasjon. Vi planlegger et fremtidsrettet og aktuelt program med mange spennende foredragsholdere, sier avdelingsleder i Kystverket og styreleder for Haugesundkonferansen, Jon Leon Ervik.

Blant foredragsholderne finner vi kystdirektør Einar Vik Arset, sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide, kystvaktsjef Oliver Berdal, høgskolelektor og forsker ved Sjøkrigsskolen, Ståle Ulriksen, og president i Norges Rederiforbund, Synnøve Seglem.

Haugesundkonferansen tar opp aktuelle tema i den maritime politikken, herunder rammevilkår for rederier og sjøfolk, havner og kystforvaltning, samferdselspolitikk, rekruttering og utdanning, miljøspørsmål, teknologiutvikling, sjøsikkerhet og beredskap.

Flere rederier, arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstagerorganisasjoner, offentlige myndigheter, havner og forskning, deltar i programkomiteen og samarbeider om å lage et bredt og aktuelt program. Kystverket er en av hovedsamarbeidspartnerne, og leder styret som består av representanter fra myndigheter og maritim næring.

Kontakt

Avdelingsleder

Jon Leon Ervik /
Til toppen