Hopp direkte til innhold

Henter ut 1,7 kilometer med kjerneprøver

Som et ledd i den nye gjennomgangen for Stad skipstunnel skal det tas ut bergprøver i hele tunnelens planlagte lengde på 1,7 kilometer. Arbeidet starter i uke seks, og er ventet å ta to måneder.

– Vi skal ta ut kjerneprøver i hele lengdeprofilen for den planlagte tunnelen, fra Moldefjorden til Kjøde. I arbeidet skal det bores fra begge ender. Med dette får vi kartlagt og analysert enda grundigere kvaliteten på fjellet i hele tunnelprofilen. Dermed blir basiskostnaden for anleggsarbeidet mer presis, og vi får redusert usikkerheten knyttet til kostandene, opplyser Terje Andreassen. Han er prosjektleder for Stad skipstunnel i Kystverket.

Arbeidet med å klargjøre for undersøkelsene er i gang. Det innebærer at det er en del anleggsmaskiner og utstyr som skal på plass i begge endene.

– Så om noen skulle lure, så er det altså ikke snakk om at vi igangsetter byggingen av skipstunnelen. Det er bare snakk om nye og grundigere undersøkelser av bergkvaliteten, smiler Andreassen.

Det er sendt ut nabovarsel for arbeidet, og Kystverket har god dialog med grunneierne i området.

Bakgrunnen for undersøkelsene er altså at Samferdselsdepartementet har bedt Kystverket om å foreta en ny gjennomgang av prosjektet Stad skipstunnel. Målet med gjennomgangen å få kostandene ned til nivået som er avsatt i Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029. Resultatet av gjennomgangen skal leveres departementet innen 15. juni 2019.

Til toppen