Hopp direkte til innhold

Høring: Detaljregulering sjøbunnsdeponi Herreflaket Syd, Bamble kommune

Kystverket har igangsatt en prosess for utdyping av Torsbergrenna i Porsgrunn og Skien kommuner. Ifm. planlagt utdyping vil det være behov for å deponere masser. Høringsfrist er 30. juni 2023.

Multiconsult Norge AS har på vegner av Kystverket varslet om oppstart av planarbeid og planprogram på høring og offentlig ettersyn.

For å håndtere massene fra prosjektet har Kystverket startet planarbeid for å regulere et område sydvest for Herreflaket i Frierfjorden til sjøbunnsdeponi.

Kystverket ser samtidig på muligheten til å kunne levere alle eller deler av utdypingsmassene til Herøya Industripark AS for landinnvinning i Gunnekleivfjorden.

De som har synspunkter eller faktiske opplysninger knyttet til planarbeid og planprogram bes melde dette skriftlig til Multiconsult Norge AS på , med kopi til Kystverket på , innen 30.06.2023.

Kontakt

Senioringeniør

Frode Seiersnes /

Kontakt

Senioringeniør

Geir Egil Solberg /
Til toppen