Hopp direkte til innhold

Hva skjer om en båt bråstopper i 20 knop?

Krasjtest med småbåt i testhall.
En ny test viser at bråstopp med båt i 20 knop kan være svært dramatisk – se video i bunnen av saken. Foto: Løftblikket.no

På oppdrag fra Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og Redningsselskapet ble en skjærgårdsjeep krasjtestet i 20 knop ved Research Institutes of Swedens testbane. Resultatet var skremmende – se videoen her.

Aldri før har svenske Testfakta AB gjennomført krasjtest av båtTesten ble gjennomført med 20 knops fart, en hastighet veldig mange norskeide fritidsbåter kan oppnå. Ved en bråstopp i denne hastigheten (37 km/t) ble testdukkene utsatt for krefter tilsvarende 12 ganger egen kroppsvekt.

 – Jeg ble ikke overrasket over dramatikken vi ser ved 20 knop. Men det som bekymrer meg er at mange kjører mye fortere enn dette, sier Klaus Hahn, direktør i Testfakta AB.

Dukkene som ble brukt i testen skal simulere en vanlig familie på fire, med kroppsvekt på henholdsvis 70 og 35 kilo. Ved hjelp av høyhastighetskameraer får man i testen et brutalt innblikk i hvilke krefter som er i sving. Samtlige av dukkene blir kastet ut av båten.

– Hvert år skjer det alvorlige grunnstøtings- eller kollisjonsulykker med høy fart. En del av disse ulykkene skjer ved nedsatt sikt i mørket, men det er også flere eksempler på ulykker som har skjedd på dagtid. Denne testen viser på en god måte hvorfor det er viktig å løfte blikket, være oppmerksom og avpasse farten etter forholdene, sier Lars Alvestad, fungerende sjøfartsdirektør.

I likhet med 2020 har det også i år vært rekordsalg av fritidsbåter. Mye tyder derfor på at enda flere enn i fjor vil oppholde seg i båt i sommer.

Økt innsats på samfunnsnivå

Løft blikket er en holdningskampanje fra Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og Redningsselskapet. Kampanjen har som mål å redusere antall ulykker på sjøen.

I rapporten fra Statens havarikommisjon for transport som ble lagt frem i 2019, kommer det frem at dødsfall som følge av kollisjon eller grunnstøting ofte har sammenheng med stor fart. Rapporten konkluderer også med at halvparten av alle dødsulykker forbundet med fritidsbåt skyldes kantring eller fall over bord. 

Nyttige apper

Kystverket minner båtfolket om at det er mange regler som gjelder på sjøen. Blant annet er det innført nye fartsgrenser, som kan være krevende å ha oversikt over til enhver tid.

Ikke alle tenker over at det finnes fartsgrenser også til sjøs. På filmen ser vi de alvorlige effektene av en relativt vanlig hastighet på sjøen. Sørg for å ha oppdaterte sjøkart, løft blikket og tilpass farten i sommer. Last ned appen BåtFart, som hele tiden forteller deg hva fartsgrensen er, og som gir deg varsel dersom du kjører for fort.
Kystdirektør Einar Vik Arset, Kystverket

Også Redningsselskapet oppfordrer båtfolket til å avpasse farten og tenke sikkerhet i sommer. Gjennom appen RS SafeTrx kan man varsle en nødsituasjon, eller få assistanse fra en redningsskøyte eller en «sjøvenn».

For de yngste, og gjerne kommende båtførere, så har Sjøfartsdirektoratet en egen gratis sjøvett-app kalt Sjøvettspillet, som gir kunnskap om å føre båt på en trygg måte.

Kontaktpersoner

Dag Inge Aarhus, avdelingsdirektør, kommunikasjon, Sjøfartsdirektoratet.
Tlf: 95741729 E-post:

Einar Arset, Kystdirektør i Kystverket
Tlf: 97664308 E-post:

Oddbjørn Lager Nesje, leder, markedskommunikasjon Redningsselskapet
Tlf: 90873369 E-post:

Videoer av krasjtesten til fri nedlastning og bruk:

(trykk på «download» under videovinduet)

Krasjtest med båt, 30 sekunder i 16:9-format:
https://vimeo.com/567388896/4ebe1066b3

Krasjtest med båt, 30 sekunder i 1:1-format:
https://vimeo.com/567388855/a93891c9e1

Råmateriale krasjtest:
https://vimeo.com/568833770/b40bbcc88a

Videointervju om krasjtesten:
https://vimeo.com/565537002/aab0048c8e
(Klaus Hahn, direktør i Testfakta AB)

Videoer av krasjtesten til fri nedlastning og bruk (trykk på «download» under videovinduet) - her er krasjtest med båt, 30 sekunder i 16:9-format. Publisert
Videointervju om kræsjtesten med Klaus Hahn, direktør i Testfakta AB Publisert
Til toppen