Hopp direkte til innhold

Signerte ny avtale om videreutvikling av bølgevarsling

Kystverket har inngått ny rammeavtale med NORCE for drift og videreutvikling av bølge- og strømvarsler for farleder på norskekysten. Varslingstjenesten gir sjøfarende informasjon om bølge- og strømforhold inntil tre døgn frem i tid ‒ og er et støtteverktøy for tryggere seilas.

Se bølgevarsel

‒ Tjenesten som begynte i det små på 2000-tallet, har nå utviklet seg til å bli en omfattende og utbredt tjeneste med varsler for bølger og strøm. Siden oppstarten har vi gått fra testområder til å dekke de aller mest utsatte farledene langs hele kysten ‒ slik det opprinnelige oppdraget var utformet, sier avdelingsleder Jon Leon Ervik i Kystverket.

Strømvarslene som er tilgjengelig i løsningen er blant annet basert på innspill fra sjøfarende gjennom brukerundersøkelser. De neste fire årene har NORCE fått i oppdrag å utvide strømvarsling til enda flere områder. Også historiske varslingsdata skal integreres og gjøres tilgjengelig for brukere av tjenesten. Strømmodellene vil også bli verifisert av algoritmer som benytter automatiserte analyser fra kamera.

Vil integrere værdata med andre tjenester

I en sjøsikkerhetsanalyse utarbeidet av DNV GL for Samferdselsdepartementet i 2014, er utfordrende seilingsforhold på grunn av dårlig vær vurdert som en medvirkende årsak til ulykker. Bølge- og strømvarsling er i analysen identifisert som et viktig tiltak for å forebygge uønskede hendelser til sjøs.

‒ Et viktig satsingsområde for oss er å få på plass automatisk deling av bølge- og strømforhold i en portfølje av andre digitale tjenester som brukes for kystnavigasjon. Løsningene skal være brukervennlige og basert på samarbeid med industri og andre etater, noe som vil gi enda flere sjøfarende lettere tilgang til varslene, opplyser Ervik.

Bølgevarselet er tilgjengelig i en kartløsning på webportalen barentswatch.no. Kystverkets bølgevarsel er en videreforedling av havvarslene som lages av Meteorologisk institutt og det amerikanske National Weather Service.

Varsler 60 timer frem i tid

Bølgevarsel for farleder gir prognoser for bølgehøyde, -periode og -retning inntil 60 timer frem i tid, og oppdateres fire ganger i døgnet. Tjenesten er et hjelpeverktøy både for hurtigbåter, ferger, fiskeri, fritidsbåter og annen kysttrafikk under planlegging av seilas. 

Bruk av bølgevarsel og strømforhold kan gi en miljøgevinst ved at seilaser kan planlegges mer effektivt og med minst mulig «motbør». Det kan bidra til redusert forbruk av drivstoff eller øke rekkevidden med andre energikilder en gang i fremtiden. Varselet gir også god informasjon for havbruksnæringen og andre næringer som kyst- og turistfiske.

Eksempel_pa_stromvarsel_Karmsundet_ved_Haugesund.png
I Kystverkets bølgevarsel finner man bølge- og strømvarsel for spesielt utsatte farleder langs hele kysten. Her vises et eksempel på strømvarsel i Karmsundet, Rogaland. Tjenesten er tilgjengelig på barentswatch.no.

 

 

Kontakt

Senioringeniør

John-Morten Klingsheim /

Kontakt

Senioringeniør

Lene Brandsø Reiersen /
Til toppen