Hopp direkte til innhold

Internasjonalt samarbeid for fremtidens elektroniske kartstandard

Workshop-deltakerne fra Kystverket, IHO og IALA .
Workshop-deltakerne fra Kystverket, IHO og IALA .

Sist uke hadde IHO og IALA sin første felles workshop med Kystverket som vertskap i Ålesund. Temaet for workshopen var fremtidens standard for elektroniske sjøkart.

Elektroniske sjøkart står foran et generasjonsskifte og er noe partene, inkludert Kystverket, har arbeidet med i flere år allerede. Neste generasjon ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) vil ha nye funksjoner som ikke tidligere har vært tillatt. 

Åpner for ny funksjonalitet

Den nye standarden åpner altså i større grad enn tidligere for at man skal kunne utvikle og forbedre ECDIS-innholdet fortløpende.

– For eksempel vil man i den nye ECDIS-standarden ha mulighet til å kombinere dybdedata med tidevanninfo, slik at «loddskuddene/dybdedataene» endres og blir dynamiske og mer i samsvar med det som faktisk finnes av vann under kjølen. Målet er at dette kan gi bedre fremkommelighet og tryggere planlegging av seilasene i fremtiden, forklarte Magnus Wallhagen, IHO HSSC chair.

Kystverket planlegger også med nye tjenester og ny funksjonalitet i neste generasjon ECDIS.

– Vi har blant arbeidet for å få en bedre presentasjon av fyrlykter, som vi i dag mener ikke blir presentert optimalt i de elektroniske kartene. Dette virker det som at vi får gjennomslag for. Andre nasjoner ser også med stor interesse på referanserutene vi har utviklet, som er noe man også forsøker å etablere internasjonale standarder for utvekslingen av, forteller Guttorm Tomren, seniorrådgiver i Kystverket.

Overgangsfase fra 2026 til 2029

I en overgangsfase er det planen å støtte begge standarder. De begrenser litt endringene som kan gjennomføres nå, men samtidig er det en fordel fordi man da har god dekning med kart tilgjengelig i overgangsfasen. Fra 1. januar 2026 skal det etter planen være lovlig og mulig å seile med ECDIS basert på den nye standarden, og fra 1. januar 2029 skal det bli et krav at alle nye ECDIS skal være godkjent etter den nye standarden.

Kort oppsummert var workshopen både nyttig og vellykket.

– Pandemien gjorde fysiske møter umulig, så dette var en etterlengtet samling mellom de ulike fagdisiplinene hos IHO, IALA og Kystverket. Denne workshopen markerer på mange måter starten på et tettere og mer utfyllende teknisk og faglig samarbeid mellom de ulike arbeidskomiteene i IHO og IALA. Vi ser at utviklingen går i retning av at ulike tjenester ikke lenger utvikles som isolerte produkter, men i større grad er tjenester som blir vevd inn i ulike andre tjenester fra øvrige organisasjoner, avslutter Tomren.

IHO og IALA

IHO – International Hydrographic Organization er en mellomstatlig organisasjon som arbeider med hydrografi, sjøkartsaker og marine miljøsaker.

IALA – International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities er en internasjonal stiftelse som arbeider for internasjonale standarder, retningslinjer og anbefalinger for maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester, som fyr og sjømerker, elektroniske navigasjonshjelpemidler og sjøtrafikksentraltjenester.

Til toppen