Hopp direkte til innhold

Kilden til plastkuler på Østlandet funnet

Utslippet stammer sannsynligvis fra en container på et skip. Containeren ble ødelagt under overfarten fra Rotterdam til Tananger.

Siden midten av mars har det dukket opp små plastkuler på flere strender langs Oslofjorden.

– Det ble rapportert inn til Kystverket at en container på et skip var blitt skadet i storm 23. februar, og at plastkuler hadde lekket derfra. Dessverre har ikke denne hendelsen blitt satt i sammenheng med funnene langs Oslofjorden før nå, sier beredskapsdirektør Hans-Petter Mortensholm.

Grunnen til dette er en feil i Kystverkets rutiner, der det ble skrevet inn posisjon på hendelsen da vi fikk meldingen. Det er derfor blitt trodd at denne hendelsen skjedde utenfor Tananger, der skipet var ved loggføringen av meldingen, og ikke sør for Danmark der det skjedde.

Kystverket har fått utarbeidet drivbaner for plastpelletsen  i havet basert på der hvor hendelsen skjedde.

– Disse viser at utslippet på den aktuelle datoen (23. februar) ville hatt en spredning som stemmer godt overens med der hvor det er funnet plastpellets langs Skagerakkysten.  Dette er et kjent spredningsmønster for olje og annet i Skagerrak. Siden hendelsen med containeren ikke er loggført i dette området ble ikke de to hendelsene satt i sammenheng. Vi skal nå se på våre rutiner for å unngå at dette skjer igjen, sier Mortensholm.

Har gjort søk

Kystverket har de siste ukene bistått for å finne kilden til plastkulene. Blant annet har overvåkningsfly blitt brukt, losene våre har blitt forspurt om de kjenner til hendelser som kunne være knyttet til mulige kilder og det er blitt gjort analyser av skipsfarten.

– Vi er veldig glade for at kilden nå er funnet, selv om vi selvfølgelig er lei oss for at det tok såpass lang tid, sier Mortensholm.

 Nå som kilden er funnet, vet vi også hvem som er økonomisk ansvarlig.

– Kystverket har fått avklart med Samferdelsdepartementet at det er vi som er ansvarlig statlig etat, og skal koordinere oppryddingsaksjonen. Selve oppryddingen skjer ute i kommunene, men vi ønsker å bidra med det vi kan av utstyr og kompetanse, sier beredskapsdirektøren.

Til toppen