Hopp direkte til innhold

Kvalitetssikring av Stad skipstunnel

Samferdselsdepartementet mottok 30. mai en rapport om ekstern kvalitetssikring av Stad skipstunnel. Rapporten inneholder elementer knyttet til både nytteverdi og kostnader.

Stad skipstunnel ligger inne i investeringsrammen for Nasjonal transportplan 2018-2029. Prosjekter med en kostnadsramme over 750 mill. kroner må gjennom ekstern kvalitetssikring før de kan forelegges Stortinget for endelig beslutning.

Kystverket har utarbeidet et forprosjekt for Stad skipstunnel og det er dette forprosjektet som nå har vært gjennom ekstern kvalitetssikring (KS2). Kvalitetssikringen er gjennomført av Atkins og Oslo Economics på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet. De har kvalitetssikret tallene og løsningene som Kystverket har lagt til grunn for prosjektet i sitt forprosjekt.

− Vi skal gå gjennom KS2-rapporten og få oversikt over innspillene til vårt forprosjekt og de sentrale styringsdokumentene. Vi vil først kommentere innholdet i rapporten når vi har hatt en grundig gjennomgang, sier sjefingeniør Jarle Strand i Kystverket.

Til toppen