Hopp direkte til innhold

Kystpodden – hør om prosjektet Innseiling Borg havn

Lær mer om innseiling Borg Havn i Kystpodden.

I mer enn 15 år har Borg havn i Fredrikstad ventet på å få utdypet havna, som blir stadig grunnere. I Kystpodden forteller prosjektleder Martin Fransson og miljørådgiver Henrik Kristoffersen fra Kystverket mer om hvorfor havna skal utbedres og hvordan arbeidet skal gjøres.

Du får også høre mer om sjødeponi og landdeponi, den viktige prøvemudringen og avbøtende tiltak som skal hindre negativ påvirkning på miljøet.

Hvert år renner 15.000 lastebillass med sedimenter fra Glomma ut hit. Det er mer enn 40 lastebillass – hver dag.

Hver gang en båt er innom havna virvles mengder av partikler opp fra bunnen og spres i vannet. Mye av disse partiklene er forurenset. Nå skal havna utbedres og mye av dette fjernes.

I november 2022 starter vi en viktig prøvemudring, for å sikre at vi kan gjennomføre hovedprosjektet på en trygg og god måte. Under prøvemudringen tester vi metodene og de avbøtende tiltakene som skal hindre negativ påvirkning på miljøet.

Hør Kystpodden her:

Følg gjerne prosjektet på prosjektsiden til Innseiling Borg Havn

Til toppen