Hopp direkte til innhold

Kystverket bidrar til verdensutstillingen

Bilde fra en utstilling eller presentasjon.
Bilde fra den Norske paviljongen på verdensutstillingen i Dubai 2021/2022.

Norge deltar på verdensutstillingen i Dubai med tema «hav og bærekraftig bruk av havets ressurser». Den norske paviljongen viser frem Norges havkompetanse - forskning, teknologi og bærekraftige løsninger fra norske havnæringer ovenfor internasjonale aktører. For å understøtte Norges budskap, har også Kystverket bidratt med innspill og innhold.

Verdensutstillingen, i senere år kalt Expo, skulle etter planen vært arrangert i 2020. Grunnet Covid-19-pandemien ble den utsatt, og blir i stedet avholdt fra 1. oktober 2021 til 31.mars 2022. Store norske virksomheter tilknytta sjørelaterte næringer som jobber på internasjonalt nivå, er representert i Norges paviljong. Temaet for den norske paviljongen er «The Ocean – Pinoneering sustainable ocean solutions». Målet er blant annet å styrke Norges posisjon som en ledende havnasjon. I dette bildet hører også Kystverket og Sjøfartsdirektoratet naturlig med. Med et delt C-partnerskap bidrar vi med innhold som blir formidlet ved større Norges-arrangementer og internasjonale temadager. Innholdet vi har skapt er også tilgjengelig for de større partnerne for å underbygge deres budskap.

Siden verden fortsatt er begrenset av pandemi, arrangeres det færre fysiske og flere digitale tilstelninger enn opprinnelig plan. Kystverket og Sjøfartsdirektoratet har løst dette ved sammen å utvikle filmer som forteller om de to statlige etatenes involvering i og arbeid med viktige tema for Norge som havnasjon.

Det er i første omgang to fellestema som Kystverket og Sjøfartsdirektoratet har gått sammen om å lage film om:

1) Arbeidet for Green shipping og
2) Arbeidet rundt utvikling og implementering av autonome maritime operasjoner

I tillegg er
3) Kystverkets utvikling og bruk av mikrosatellitter til havovervåkning
med som tema ved Expo Dubai.

Filmene har allerede vært vist under fellesarrangementet Sea Trade i desember.
(Youtube-lenke til filmene i teksten over) De vil også få eksponering under Norway Day i februar og den tredje filmen under den internasjonale Space Week.

- Vi har mange tema og fagområder som begge etater er involvert i. Å jobbe frem en felles plan for Expo-involveringen, og sammen skape filmer som forteller om våre felles engasjement, har vært svært nyttig, sier kystdirektør Einar Vik Arset.

- Ja, dette har vært et nyttig samarbeid, sier markedssjef i Sjøfartsdirektoratet, Caroline Whittle. Med så mange felles interesser ser vi gjerne på hvordan vi kan gjøre flere slike samarbeid i fremtiden. Filmene som er produsert vil også være aktuelle å brukes i andre sammenhenger, både der Sjøfartsdirektoratet og Kystverket er representert sammen, og hver for seg.

Til toppen