Hopp direkte til innhold

Kystverket blir mer digitalisert

Hvilke teknologitrender blir viktig for Kystverket å følge med på? Odd Sveinung Hareide tok deltakerne gjennom noen utfordringer.

Både forsking, utvikling og innovasjon benyttes når Kystverket som kunnskapsetat skal nå målsetningen om å gjøre norskekysten til verdens sikreste og reneste.

Hele bredden av Kystverket var samlet to dager i Tromsø, der en rekke tema innen teknologi og innovasjon ble presentert og diskutert. Enten det gjelder en allment tilgjengelig kunnskapsdatabase om sjøsikkerhet og miljøberedskap, eller enkeltprosjekter som utvikling av analyseverktøy, routeinfo.no, BEAN, og digital tvilling. Det pågår mye innen både forskning, utvikling og innovasjonsarbeid i Kystverket. Få FoUI-oversikten her.

− Som oversikten viser er det en rekke gode initiativ for å gjøre sjøvegen sikrere, mer effektiv og klimavennlig, forklarer Odd Sveinung Hareide, fra gruppen som leder FoUI-arbeidet i Kystverket.

Fellesnevneren for seminaret var de mange innovative prosjektene som ser på konkrete problemstillinger for å gjøre norske kyst- og havområder til verdens sikreste og reneste. I større grad enn tidligere har etaten samlet og samkjørt egne ressurser når stadig flere arbeidsprosesser og tjenester digitaliseres, uansett arbeidsområde. Et viktig mål med seminaret var å legge til rette for nye og tverrfaglige FoUI-samarbeid både internt og eksternt.

Av tematikk som var på programmet kan vi nevne alt fra teknologitrender, apputvikling, hyperautomatisering, crowdsourcing og erfaringer med hybridfartøy i verdensklasse.

Forsknings-, utviklings- og innovasjonsarbeidet (FoUI) blir koordinert gjennom staben for digitalisering og innovasjon i Kystverket. Denne staben ble opprettet i 2021. Digitaliseringsdirektør Elise Bakke avsluttet seminaret sammen med Kystdirektør Einar Vik Arset, der veien videre for FoUI-arbeidet i Kystverket ble skissert i en paneldebatt.

− Det bobler av utviklings- og innovasjonsarbeid i Kystverket, og dette arbeidet skal fortsette med like stor styrke i en fokusert retning, kommenterte Elise Bakke avslutningsvis.

Tanken bak en slik samling knyttet til FoUI-arbeidet, er at Kystverket skal være en framtidsretta etat. Innovasjon og utvikling står høyt på agendaen, og forskning benyttes både som kilde til innovasjon, og som et middel for å oppnå innovasjon. Et bedre kunnskapsgrunnlag for Kystverket oppnås gjennom tiltak som styrker både framkommelighet, sjøsikkerhet og miljøberedskap.

Mer informasjon på Kystverkets FoUI-sider eller send en melding til

Kontakt

Seniorrådgiver

Odd Sveinung Hareide /
Til toppen