Hopp direkte til innhold

Deltar på jammetest på Andøya

Deltakere ved testområdet
Kystverket på «jammetest» på Bleik sammen med Statens Vegvesen, Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet og Forsvarets Forskningsinstitutt.

Blokkering av radio- og GPS-signaler er et økende problem. Derfor tester Kystverket hva som skjer når utstyr utsettes for signalforstyrrelser - målet er å utvikle gode prototyper som hindrer forstyrrelser og falske signaler.  

Kystverket deltok på verdens største sivile «jammetest» på Bleik på Andøya 19. september til 23. september, sammen med Statens Vegvesen, Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet og Forsvarets Forskningsinstitutt.   

Jamming er forstyrrelser eller blokkeringer av blant annet GPS-signaler, mens spoofing er utsending av falske signaler for å lure mottakeren av signalene. Andøya ble valgt fordi dette er et bra sted der man kan skjerme testsignalene fra andre. På grunn av uforutsigbare værforhold ble testen gjennomført på land. 

Forstyrrelser og falske posisjoner

– Signalene brukes for å få posisjon fra globale satellittnavigasjonssystem (GNSS – Global Navigation Satellitte System), der det mest kjente er GPS. Andre tilsvarende systemer er Galileo i Europa, kinesiske Beidou og GLONASS i Russland. Det er også gjennomført spoofing (narring), som lurer posisjonen til å tro at den er en annen plass enn der den faktisk er, sier seniorrådgiver Odd Sveinung Hareide i Kystverket.  

Tester nytt utstyr for losene

Hensikten med jammetesten er å samle informasjon og data, og kunne bedre forstå hva som skjer med vanlige maritime skipsmottagere, samt dagens støtteverktøy for lostjenesten (AD Navigation XR2) når disse utsettes for jamming eller spoofing.  

– Kystverket fikk i 2020 tilslag på et innovasjonspartnerskap for å utvikle fremtidens støtteverktøy for lostjenesten. Selskapet AD Navigation fikk oppdraget, og har i samarbeid med Kystverket arbeidet med å lage en prototype, som skal bidra til å gi et enda bedre beslutningsgrunnlag for statslosene. Resultatet fra jammetester skal brukes og implementeres i støtteverktøyet som AD Navigation utvikler. Den første prototypen vil være klar for testing i 2023, forteller Hareide. Resultatene vil også deles og kunne brukes for å gjøre andre maritime skipsmottakere mer robuste. 

Gir verdifull innsikt 

Selve testingen ble gjennomført av Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og går ut på å sende ut støy/signalforstyrrelser eller «luresignal».  Rundt 100 personer og over 20 kjøretøy deltok i gjennomføringen. Kystverket deltok med et kjøretøy med oppsett av maritime mottakere (Furuno og SAAB), samt lostjenestens støtteverktøy (ADQ2+ og XR2) for datainnsamling.   

– Vi kunne følge med på alt som skjedde med utstyret «live». I tillegg har vi logget og lagret en mengde data. Resultatet så langt viser at støtteverktøyene som losene bruker ser ut til å være mer robuste enn mottakerne som er vanlige på mange fartøy. Grundige analyser av innsamlet data vil gi oss mer informasjon i etterkant, forklarer Hareide. 

Datainnsamlingen er også en del av Kystverkets deltagelse i Maritime Cyber Resilience (MarCY) prosjektet sammen med NTNU og FHS Sjøkrigsskolen, som gir verdifull informasjon om hva som skjer med maritime posisjonsmottagere når de blir utsatt for jamming og spoofing.   

Les mer om innovasjonspartnerskapet

IMG_3380.JPEG

IMG_3386.JPEG

testingen var et tverretatlig samarbeid.JPEG

Kystverket på «jammetest» på Bleik: Fra venstre Geir Pettersen (statslos, Kystverket), Lorentz Ryan (AD Navigation), Odd Sveinung Hareide (Kystverket), Steinar Nyhamn (innovasjonspartnerskap Kystverket), Alexander Sauter (FHS Sjøkrigsskolen).

Til toppen