Hopp direkte til innhold

Kystverket fikk formelt overrakt ITS-prisen for 2020

Den forsinkede prisoverrekkelsen fant sted på en felles workshop i Haugesund 3. februar. Fra venstre: Jenny Simonsen, direktør for drift og ny mobilitet i ITS Norway, Jon Leon Ervik, avdelingsleder i Kystverket og Trond Hovland, daglig leder i ITS Norway.
Foto: Kystverket

I mars 2021 vant Kystverket ITS-prisen for 2020. Torsdag 3. februar overrakte ITS Norway prisen til Kystverket under en felles workshop i Haugesund.

Det var avdelingsleder Jon Leon Ervik som tok imot prisen ‒ et maleri ved navn «Medvind» av Kristin Arntzen Andersen ‒ på vegne av avdelingen for navigasjonsteknologi og losforvaltning i Kystverket.

Prisen ble overrakt av Trond Hovland, daglig leder i ITS Norway. Prisoverrekkelsen ble rundt ett år forsinket på grunn av pandemien.

‒ Potensialet for grenseoverskridende teknologi er stort. Dette har prisvinneren tatt på alvor. Inspirert av vegsektoren har prisvinneren drevet med systematisk og målrettet arbeid for å utvikle de teknologiske komponentene og tilhørende beskrivelser for neste generasjons navigasjonsløsninger innen maritim ITS, sa Hovland under prisoverrekkelsen som skjedde under en workshop om autonomi og navigasjonsteknologi i Haugesund, arrangert av ITS Norway, Universitetet i Sørøst-Norge, SINTEF og Kystverket.

Workshopen ble arrangert i forbindelse med det norske forskningsprosjektet ISTS Intelligent Ship Transport System, ledet av SINTEF Ocean, der Kystverket deltar.

‒ Jeg vil takke mange eksterne krefter som ITS Norway, akademia, industri og andre myndigheter som Sjøfartsdirektoratet og Kartverket for godt samarbeid, og, ikke minst, ønsker jeg å gi en stor takk til egne kollegaer i Kystverket som bidrar til at jeg kan stå her å motta denne prisen, sa Ervik.

ITS-prisen for 2020 ble først offentliggjort og tildelt av styreleder Hanne Nettum Breivik i ITS Norway under ITS dagen 10. mars i 2021. Styret i ITS Norway deler hvert år ut ITS-prisen til en norsk person eller virksomhet. Ifølge styrets prisbegrunnelse har Kystverkets avdeling for navigasjonsteknologi og losforvaltning, ledet av Jon Leon Ervik, spesielt gode forutsetninger igjennom fagkunnskap kombinert med markeds- og teknologioversikt til å utvikle Maritim ITS.

ITS-prisen

ITS prisen tildeles etter en totalvurdering hvor blant annet følgende kriterier inngår:

  • Medvirket til viktige fremskritt for kombinert ITS og integrerte transportløsninger
  • Kreativitet og innovasjon innen forskning, utvikling og formidling av kunnskap, tjenester og produkter på området ITS
  • Bidrag til betydelige faglige fremskritt for ITS
  • Medvirket i avgjørende grad til internasjonalt fokus på norsk ITS, produkter og/eller kompetanse.

ITS Norway

ITS Norway er en medlemsforening som jobber for smartere, sikrere og bærekraftig transport.

Foreningen ble etablert i 2004 og hovedvirksomhet er å tilby møteplasser (seminarer, konferanser, ekskursjoner, etc.) for medlemmene slik at kompetanse kan deles og styrkes. Målet er å skape prosjekter som utvikler sektoren, finne forretningspartnere og utvikle nye markeder for medlemmene.

Foreningen har rundt 80 medlemmer og samarbeidspartnere fra alle transportformer, forskning, utdanning, industri, tjenesteleverandører, offentlige transportetater og kommuner/fylkeskommuner. Nettverket dekker både passasjer- og godstransport i alle transportformer: sjø, luft, bane og vei. ITS Norway er en del av et internasjonalt ITS nettverk og jobber fokusert for et tettere nordisk samarbeid.

Et viktig satsingsområde

‒ Vi erfarer at prisen har bidratt til å sette fokus på maritim ITS og har vært en pådriver til å få til samarbeid. Jeg vil også benytte anledningen til å takke ITS Norway for at de inviterte oss med i utarbeidelsen av den maritime ITS-strategien som er et viktig grunnlag for vårt videre felles arbeid, tilføyet Ervik. 

Maritim ITS har de siste årene vokst frem som et begrep i de maritime miljøene, og begynner å prege utviklingstrekkene på relevante teknologiområder. Intelligente transportsystem (ITS) er et samlebegrep for bruk av ny teknologi i transportsektoren for å gjøre transportsystemene sikrere, mer effektive og mer bærekraftig. Et eksempel på maritim ITS er presentasjon av sanntidsinformasjon i digitale løsninger som kan gi sjøfarende mulighet for å ta sikrere og smartere beslutninger.

For å opprettholde og styrke dagens sjøsikkerhetsnivå langs kysten har Kystverket i senere år trappet opp satsingen på innovasjon og teknologi. Maritim ITS er et viktig grunnlag for Kystverkets digitalisering av informasjons- og sjøsikkerhetstjenester for sjøtransport, slik som informasjon fra sjøtrafikksentraltjenester, sikkerhetsrelatert informasjon, varsling av farer, kvalitetssikrede seilingsruter, informasjon om vær og sjøforhold, og informasjon knyttet til losing og anløpsrapportering.

Til toppen