Hopp direkte til innhold

Kystverket leder arbeidsgruppe i FNs sjøfartsorganisasjon (IMO)

Kollasj av IMO logo, IMO forsamling, skip i havet og Trond Ski
Kystverkets Trond Ski leder arbeidsgruppe i FNs sjøfartsorganisasjons sikkerhetskomite MSC.

Kystverkets Trond Ski ledet nylig en internasjonal arbeidsgruppe i IMOs sjøsikkerhetskomite, MSC. Arbeidsgruppen skulle vurdere kostnadskonsekvenser av å innføre et nytt satellittsystem i det globale maritime nød- og sikkerhetssystemet GMDSS.

Det å lede en slik arbeidsgruppe er prestisjefylt og krevende arbeid; opptil 100 fagfolk fra en rekke land deltar, og en skal jobbe frem forslag til beslutninger som senere skal behandles i plenumsforum. Ofte innebærer det å finne gode kompromisser som alle kan leve med.


Hvordan fordele kostnader knyttet til innføring av nytt globalt satellittsystem?

- Vi har i flere år jobbet for å implementere et nytt satellittsystem i Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS). Det nye systemet har dekning i polområdene og er derfor viktig for sjøsikkerheten her i nord, forklarer Trond Ski, seniorrådgiver i staben for Navigasjonsteknologi og maritime tjenester.

Mange land er imidlertid bekymret for økte kostnader i forbindelse med innføringen. I arbeidsgruppen var derfor fordeling av kostnader et sentralt tema. Slike diskusjoner tar tid når det er mange land involvert. Tålmodighet er en nødvendig og nyttig egenskap når en skal delta i internasjonalt arbeid.

- Vi tok nye steg på møtet, men er ikke helt i mål ennå. Arbeidet vil derfor fortsette på neste MSC, som er i november 2022, forteller Ski.


Viktige navigasjonsvarsel for sjøsikkerheten

Arbeidet er knyttet til Kystverkets rolle som koordinator for navigasjonsområdet NAVAREA XIX (se kart under) med ansvar for å sende navigasjonsvarsler for Norskehavet, Grønlandshavet og vestre del av Barentshavet. Kystverket er også nasjonal koordinator for navigasjonsvarsler med ansvar for å sende varsler for norskekysten og kysten av Svalbard.

Internasjonal erfaring

Det er erfaring fra relatert arbeid i andre internasjonale fora som gjør at Trond Ski har fått denne oppgaven. I IMO er det mellom annet etablert et panel som koordinerer utvikling og bruk av satellitt-tjenester i GDMSS bestående av representanter fra medlemslandene, en rekke internasjonale organisasjoner og satellittselskaper. Ski leder dette panelet. Han er også viseformann i IHOs World-Wide Navigational Warning Service komite. Han blir også brukt som ekspert for IMSO i forbindelse med godkjenning av satellittsystemer for bruk i GMDSS.


«Digital toppidrett»

Normalt sett foregår møtene i IMOs Maritime Safety Committe over halvannen uke i IMOs hovedkvarter i London og samler rundt 500 deltagere fra 175 medlemsland. På grunn av pandemien foregår møtene fremdeles virtuelt, noe som gjør arbeidet med å lede arbeidsgruppen enda mer krevende. I fysiske møter foregår det mye uformelle diskusjoner og forhandlinger i pausene, noe som ofte bidrar til å løse fastlåste problemstillinger. Dette går en glipp av i virtuelle møter. I tillegg har man nå bare 3 timer til rådighet, mot normalt 8 eller mer. Mye arbeid i IMO er kraftig forsinket på grunn av mangelen på fysiske møter.

Relatert informasjon

Forkortelser

IHO – International Hydrographic Organisation
IMO - International Maritime Organisation
IMSO - International Mobile Satellite Organization

GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System - et sett med internasjonalt godkjente prosedyrer for sikkerhet, utstyrstyper og kommunikasjonsprotokoller for å øke sikkerheten og gjøre det lettere å redde nødstedte fartøy og fly. GMDSS består av en rekke systemer, noen er nye, men mange har vært i funksjon i en årrekke.

 

Kystverket er koordinator for NAVAREA XIX med ansvar for å sende navigasjonsvarsler for Norskehavet, Grønlandshavet og vestre del av Barentshavet. Kystverket er også nasjonal koordinator for navigasjonsvarsler med ansvar for å sende varsler for norskekysten og kysten av Svalbard. Mer om dette her.

Til toppen