Hopp direkte til innhold

Kystverket retter fokus mot fiskerihavner

Et bilde over Andenes fyr og havn, med havet i bakgrunnen.
Andenes fiskerihavn
Foto: Lill Haugen/Kystverket

Kystverket har intensivert arbeidet med å utrede og planlegge fiskerihavner etter at ansvaret ble tilbakeført. På kort sikt vil dette utvide og forbedre beslutningsgrunnlaget for prioritering av tiltak i Nasjonal transportplan.

Ansvaret for de statlige fiskerihavnene ble tilbakeført til Kystverket 1. januar i år.

‒ Dette er vi svært fornøyde med. Arbeidet med å utrede, planlegge og bygge fiskerihavnene er et viktig arbeid for Kystverket. Fiskerihavnene betyr mye næringsmessig, samfunnsmessig og distriktspolitisk. Vi vil forvalte dette ansvaret på en god og aktiv måte, fastslår kystdirektør Einar Vik Arset.

Utreder fiskerihavnetiltak

Etter at ansvaret for de statlige fiskerihavnene ble vedtatt overført til fylkeskommunene i 2017, stanset Kystverket arbeidet med å utrede og planlegge tiltak i fiskerihavner. Når det ble klart at ansvaret skulle tilbakeføres startet Kystverket med å bygge opp igjen kapasiteten i organisasjonen for å kunne ivareta ansvaret på en god måte. I lag med dette satte Kystverket i gang et arbeid med å utrede og planlegge en rekke fiskerihavnetiltak.

‒ Vi skal gjøre dette på en skikkelig måte. Det stilles høye krav til utredningene av tiltak, blant annet om de skal kunne prioriteres i Nasjonal transportplan. Hvis tiltakene skal gjennomføres er det helt avgjørende med et godt nok beslutningsgrunnlag. Vi arbeider godt med dette nå, men det vil fortsatt ta litt tid før brorparten av tiltakene vi utreder blir modne nok, sier Sven Martin Tønnessen, direktør for transport, havn og farlei i Kystverket.

Jobber mot klokka

At fremleggelsen av den kommende nasjonale transportplanen ble fremskyndet med ett år, gjorde at Kystverket fikk ett år mindre til å planlegge disse tiltakene. I Kystverkets svar på prioriteringsoppdraget til Nasjonal transportplan 2025–2036, var det derfor bare prioritert ett fiskerihavnetiltak – Andenes fiskerihavn. Kystverket skal imidlertid levere et oppdatert svar tidlig i oktober, og denne leveransen vil inkludere flere tiltak, lover Tønnessen.

‒ Det er en kamp mot klokka for å klargjøre flere tiltak. Og det er heller ikke sikkert disse tiltakene blir prioritert innenfor de økonomiske rammene og prioriteringskriteriene Kystverket har fått i oppdrag å planlegge etter, men menyen vi presenterer blir i alle fall større, forteller han.

Porteføljestyring

Tønnessen presiserer at Kystverkets arbeid med fiskerihavner ikke begrenses av den pågående prosessen med Nasjonal transportplan.

‒ Vi arbeider langsiktig og metodisk ut fra et tydelig mandat om at disse tiltakene skal utredes, planlegges og kunne gjennomføres. De tiltakene som ikke blir klare i denne omgang, vil vi arbeide videre med. Vi kan ikke tenke kortsiktig når vi skal løse denne oppgaven, understreker han.  

Hvert år legger Kystverket fram en oppdatert liste over de prioriterte fiskerihavntiltakene i porteføljen.

‒ Kystverket har gjennom ordningen med porteføljestyring frihet til å planlegge og gjennomføre de beste tiltakene. Når det kommer til stykket, er det bevilgningene over statsbudsjettet som avgjør hva som skal utføres, avslutter Tønnessen.

Til toppen