Hopp direkte til innhold

Kystverket støtter nærskipsfarten

Kystverkets tilskuddsordning til nærskipsfart skal bidra til at gods overføres fra vei til sjø. Søknadsfrist er 15. mai.

Dersom ditt rederi har planer om oppstart av en ny sjørute, eller har planer om å endre en eksisterende rute, kan dere være aktuelle for å motta støtte fra Kystverket. Tilskuddsordningen for nærskipsfart har i 2022 en pott på 54,5 millioner kroner som kan fordeles til kvalifiserte prosjekt.

Hvem kan motta støtten?

Redere etablert innenfor EØS, med skip flagget i et EØS-land kan søke om tilskuddet.

Hvordan søke? 

Søknad skal inneholde en forretningsplan som beskriver prosjektet og sendes via altinn.no.

Fristen for å søke er 15. mai 2022

Nærmere informasjon om tilskuddsordningen, og veileder for søknadsutforming finner du på www.kystverket.no/godsoverforing 

Veiledning?

Er du usikker på om ditt prosjekt kvalifiserer for støtte? Kontakt oss for et veiledningsmøte:

Fakta om tilskudd til nærskipsfart:

  • Tilskudd til nærskipsfart skal redusere skadekostnader fra godstransport ved å overføre gods fra norske veier til sjø.
  • Tilskuddet gis i maksimalt tre år.
  • Alle søknader skal være i samsvar med Nærings- og fiskeridepartementets retningslinjer for tilskuddsordningen.
Til toppen