Hopp direkte til innhold

Lanserer 112 nye digitale seilingsruter for Vestlandet

Routeinfo.no er utvidet med 112 nye seilingsruter i farvannet fra Haugesund til Stad ‒ som et ledd i etableringen av en nasjonal digital rutetjeneste for tryggere og smartere sjøtransport. Rutetjenesten gir navigatører tilgang til kvalitetssikrede seilingsruter og viktig ruteinformasjon ved anløp.

Via routeinfo.no kan navigatører som planlegger å anløpe havner fra Oslofjorden til Stad laste ned kvalitetssikrede seilingsruter direkte inn i sine kartsystemer om bord.

Samler ruteinformasjon på ett sted

Seilingsruter og ruteinformasjon er kvalitetssikret av nautikere i Kystverket, og gir navigatører detaljert informasjon om gjeldende seilingsforhold og seilingsregler for innseiling og anløp. Dette er informasjon som i dag ligger spredt i ulike kart og publikasjoner – og som er vanskelig tilgjengelig for navigatører.

‒ Ved å tilby kvalitetssikrede seilingsruter reduserer vi risikoen for at fartøy tar uheldige rutevalg som kan øke risikoen for uønskede hendelser. Og ved å gjøre viktig ruteinformasjon tilgjengelig digitalt på ett sted bidrar tjenesten til enklere og mer effektiv ruteplanlegging, sier senioringeniør John Morten Klingsheim i Kystverket.

Et krevende farvann

Tall fra kystdatahuset.no viser at det i 2019 var 41 000 lospliktige seilaser i farvannet mellom Haugesund og Stad. 6900 av seilasene var med farlig last om bord. Dette farvannet har spesielt mange innseilingsmuligheter og i dårlig vær velger fartøy ofte mer skjermede ruter innaskjærs. En stor andel tette og kystnære seilaser medfører høyere risiko for seilaser som går med farlig eller forurensende last. 

‒ Vi har fått tilbakemelding fra flere navigatører og leverandører av navigasjonssystemer om at tjenesten blir spesielt nyttig på Vestlandet. Dette fordi det er et komplisert farvann der ruteplanlegging er tidskrevende, sier Klingsheim.

Planlegger ruter for hele kysten

Den digitale rutetjenesten ble etablert i 2018 med digitale ruter for Oslofjorden. Med siste utvidelse nordover til Stad tilbyr tjenesten nå 278 seilingsruter. Før sommeren kommer det enda en utvidelse av ruter for Møre og Romsdal og hele Trøndelag. Innen utgangen av 2020 vil Kystverket lansere en komplett rutetjeneste for hele kysten, inkludert Svalbard, med totalt 500 seilingsruter.

Til toppen