Hopp direkte til innhold

Los og trafikkleder styrker sjøsikkerheten sammen

Simulatortreningen bruker erfaringer fra reelle hendelser og er en god arena for å trene på kommunikasjon under krevende forhold.
Foto: Aboa Mare

Et nytt kurs for loser og maritime trafikkledere bruker samøving i simulator for å styrke sjøsikkerheten langs norskekysten

Kystverket har inngått avtale med det finske selskapet Aboa Mare om et nytt kurs for loser og maritime trafikkledere. På kurset øver seks loser fra lostjenesten og to maritime trafikkledere fra sjøtrafikksentralene (VTS) på å håndtere alt fra hverdagslige til potensielt kritiske hendelser – sammen.

Gir bedre samhandling

Lostjenesten og sjøtrafikktjenesten er to av de viktigste sjøsikkerhetstiltakene langs norskekysten. Gjennom praktiske øvelser i simulator gir kurset Kystverkets loser og trafikkledere en arena for å trene på kommunikasjon og samhandling under krevende forhold.

– Kurset bygger økt forståelse for hverandres oppgaver, og hvilke muligheter og begrensninger de enkelte sjøsikkerhetstiltakene representerer. Ved å bli enda bedre kjent med hverandres rutiner og handlemåter styrker vi samarbeidet. Jo mer vi øver sammen, jo bedre blir sjøsikkerheten i norske farvann – og det er hovedmålet med kurset, sier Kurt Haukeberg i Kystverkets lostjeneste.

Basert på reelle hendelser

Kurset er basert på en forstudie fra 2010 som undersøkte samhandlingen mellom losen, fartøysbesetningen og sjøtrafikksentralene (VTS). Målet var å lære mer hvordan samarbeidet kan forbedres gjennom erfaringer og trening på reelle hendelser.

 – Resultatet ble en kursbeskrivelse og en samhandlingsplan mellom loser og trafikkledere. Kurset har vi allerede kjørt i flere år, men videreutvikler det stadig. Nå har vi hatt workshop med los, trafikkleder, kursansvarlige og instruktører fra Aboa Mare for å identifisere viktige fellesområder for samhandling, og hvilke prosedyrer vi bør legge vekt på under øvelsene. Gjennom den nye avtalen får deltakerne også gjort forarbeidet gjennom et e-læringsopplegg, praktiske øvelser i simulator og gjøre refleksjoner i etterkant av kurset. Hendelsene som brukes byttes ut slik at det alltid er nye, reelle oppgaver som venter, sier Malin Dreijer i Kystverket.

Lang erfaring

– Vi er stolte over å bidra til sikkerheten i norske farvann. Ved å kombinere erfaringen vi har fått fra å trene finske loser siden tidlig på 90-tallet, simulatoropplæring for dekk- og motoroffiserer siden 2004 og VTS-opplæring siden 2005, utvikler vi nå et nytt CRM-kurs sammen med Kystverket. Her øver loser og trafikkledere i simulator på hvordan de kan reagere optimalt i kritiske situasjoner, sier Micael Vuorio, administrerende direktør i Aboa Mare Ab.

los på oppdrag_ Foto_Jostein Geitung Larsen.jpgLostjenesten og sjøtrafikktjenesten er to av de viktigste sjøsikkerhetstiltakene langs norskekysten. Foto: Jostein Geitung Larsen.

Kvitsøy sjøtrafikksentral_ foto Haakon Nordvik_Kystverket .jpgKvitsøy Sjøtrafikksentral. Foto: Haakon Nordvik / Kystverket

Til toppen