Hopp direkte til innhold

Lovende forskning på gjenbruk av mudringsmasser

Foto: Showfabrikken/Kystverket

Forskningsprosjektet EarthresQue – der Kystverket er partner – presenterte denne uka lovende testresultater for en samfunnsøkonomisk og miljømessig bedre gjenbruk av forurensede mudringsmasser.

Kystverket er en av partnerne i forskningsprosjektet EarthresQue, som forsker på muligheten for å rense og gjenbruke forurensede mudringsmasser. I forbindelse med høstens prøvemudring i farleisprosjektet Innseiling Borg havn ble 100 tonn forurensede sedimenter fraktet fra Fredrikstad til AF Decoms jordvaskeanlegg på Nes for testing i forskningsprosjektet.

Spennende og viktig forskning

– Resultatene fra testene er svært spennende og lovende både teknisk og miljømessig. Jeg er glad for at vi i Kystverket bidrar inn i det viktige arbeidet med å finne mer bærekraftige løsninger for fremtidige mudringsprosjekt, sier Martin Fransson i Kystverket, som er prosjektleder for farleisprosjektet.

Han mener at muligheten for gjenskaping av våtmarksarealer på Øra er spesielt interessant.

– Dette er noe som har blitt gjort med gode resultater mange steder i rundt om verden. Det blir spennende å følge den videre mulighetsstudien som skal gjennomføres i vår, sier Fransson.

Miljørådgiver Henrik Kristoffersen i Kystverket synes også muligheten for økt gjenbruk av masser og gjenskaping av våtmarksarealer er interessant og positivt.

– At Kystverkets framtidige prosjekter i enda større grad skal kunne bidra inn i den sirkulære økonomien og styrke viktige naturtyper i strandsonen er en inspirerende tanke. Behovet for mer kunnskap innenfor dette området er stort og det derfor viktig at vi i Kystverket er partner og bidrar inn i EarthresQue og lignende utviklingsprosjekter, sier Kristoffersen.

Sjødeponi fortsatt forsvarlig

Fransson understreker at bruk av sjødeponi for disponering av sedimenter fortsatt vil være faglig forsvarlig.

– Inntil vi har mer bærekraftige reelle alternativer, som gir større samfunnsøkonomiske gevinster – slik disse testene er lovende for – kommer nok sjødeponier fortsatt til å spille en sentral rolle i gjennomføringen av mudringsprosjekter i Norge, sier Fransson.

For å forbedre fremkommelighet, kapasitet og trafikksikkerhet skal Kystverket utbedre innseilinge...

Fag Publisert Oppdatert
Til toppen