Hopp direkte til innhold

Mange hendelser – men færre utslipp

Plastpellets, råoljetanker i drift og fjerning av skipsvrak i Arktis. Her er rapporten om Kystverkets beredskapsår 2020.

Rydding av plastpellets
Plastpellets på stranden, innsatsområdet ved Takvatnet etter lekkasje av diesel fra tankbil og Kystverkets multifunksjonsfartøy OV Ryvingen
Foto: Kystverket

Kystverket er forurensningsmyndighet ved akutt forurensning og ved fare for utslipp, både på land og i vann.

I 2020 fikk Kystverket 926 varsler om akutt eller fare for akutt forurensning. Av disse førte 621 til utslipp - 382 landbaserte hendelser og 239 sjøbaserte. Ikke alle varsler ender med utslipp, fordi situasjonen kommer under kontroll eller det settes inn tiltak som avverger forurensningen.

- Kystverket har over noen år hatt fokus på grunnstøtinger i hendelsesrapporten. Historisk er det grunnstøtinger som har medført de største utslippene fra skipsfarten, og siden 2013 har antallet grunnstøtinger gått nedover. I 2020 så vi en liten økning i antall grunnstøtinger, men utslippsvolumet har ikke økt. Det er ofte tilfeldigheter som avgjør om det blir et større utslipp når et fartøy grunnstøter, men Kystverket har de siste årene økt innsatsen innen forebyggende tiltak som bedre overvåkning av sjøtrafikken, fly- og satelittovervåking, farleitiltak, losplikt, farleisbevis og slepeberedskap. Disse tiltakene bidrar til å avverge ulykker, sier direktør for miljøberedskap Hans-Petter Mortensholm.

Oversikten over uønskede hendelser viser at antall hendelser har gått noe ned fra i fjor. Nedgangen som vises i tabellen knyttes ikke til en reell endring i antall hendelser. Den skyldes at en del hendelser med drivende skip håndteres og loggføres av trafikksentralen til Kystverket i Vardø, samt at innrapporteringen av lokale hendelser fra kommunale brannvesen er endret den siste perioden. 

Statlig aksjon - rydding av plastpellets

En av sakene som fikk mye oppmerksomhet i 2020, var utslippet av plastpellets fra skipet Trans Carrier. I februar havnet 13,2 tonn plastpellets på havet etter at en container om bord ble ødelagt under overfarten mellom Rotterdam og Tananger. I mai ble det satt statlig aksjon, og frem til snøen kom ble det fjernet over 3,5 tonn med pellets. Kystverket ledet aksjonen, mens de interkommunale utvalgene mot akutt forurensning (IUA) har stått for befaringene. Oslofjorden friluftsråd har vært leid inn for å koordinere selve oppryddingen. Ryddeaksjonen vil fortsette våren 2021 der det er behov.

Dette er første gang Kystverket tar over og leder en aksjon som involverer utslipp av plast.

2020 ble også året da vraket etter tråleren Northguider ble fjernet. Tråleren gikk på grunn i Hinlopen på Svalbard i slutten av 2018, og planen var å tette skroget og slepe den til fastlandet i 2019. Dette lot seg ikke gjennomføre, da 2019 var den verste is-sommeren på Svalbard på over 30 år. I 2020 ble det bestemt at tråleren heller skulle kuttes opp, og restene ble fraktet til godkjente mottak i Norge og Nederland.

- Aksjonen var vellykket under svært krevende is- og klimaforhold, i tillegg til strenge Covid -19 restriksjoner. Operasjonen er en av de mest krevende og den nordligste (80 grader nord) som noen gang er gjennomført i verden, forteller Mortensholm.

Alltid på vakt

Kystverkets vaktlag for miljøberedskap er på vakt hele døgnet, hele året. Vi mottar og behandler omtrent 1000 - 1400 varsler og meldinger om akutt eller fare for akutt forurensning hvert år. Antakeligvis er det også en del hendelser som ikke blir innrapportert.

Kystverkets hendelsesrapport er et sammendrag av beredskapsvaktlagets arbeid gjennom året og viser statistikk for varsler og hendelser som er mottatt av vakt­sentralen. I tillegg er noen utvalgte hendelser fra 2020 be­skrevet nærmere. Rapporten inne­holder også en beskrivelse av Kystverkets til­gjengelige ressurser og endringer av disse.

Til toppen