Hopp direkte til innhold

Nå begynner arbeidet med Stad skipstunnel

Kystverket har nå mottatt oppdragsbrevet fra Samferdselsdepartementet, som i realiteten gir grønt lys til oppstart av forarbeidet for bygging av Stad skipstunnel.

Det er i det som heter et supplerende tildelingsbrev for 2021 at Kystverket nå får klarsignal til å sette i gang med oppstarten for Stad skipstunnel. I tildelingsbrevet definerer Samferdselsdepartementet hvilke oppgaver som kan påbegynnes.

Vi skal nå, basert på dette tildelingsbrevet, igangsette prosessene med oppkjøp av eiendommene i området der skipstunnelen skal komme, få på plass en prosjektorganisasjon, utarbeide konkurransegrunnlag og igangsette anbudskonkurranse.
Terje Andreassen, midlertidig prosjektleder for Stad skipstunnel i Kystverket.

Andreassen forteller videre at Samferdselsdepartementet nå utarbeider en proposisjon til Stortinget om prosjektet. Denne skal legges frem i løpet av våren.

Det er satt av 75 millioner i oppstartsmidler i statsbudsjettet for 2021. Prosjektet er kostnadsberegnet til 2,8 milliarder kroner (eksklusiv merverdiavgift), med ei byggetid på tre til fire år.

− Det er et omfattende arbeid som skal gjøres, men vi har gode planer og utredninger som vil ligge til grunn for arbeidet. I tildelingsbrevet er det bedt om at grunnervervelsen skal gjennomføres, så langt det lar seg gjøre, i løpet av 2021, opplyser Andreassen.

Med tanke på anskaffelse av totalentreprenør inngår arbeid med anskaffelsesplan, utarbeide konkurransegrunnlag og utlyse anbudskonkurranse. Planen er å gjennomføre en leverandørkonferanse med prekvalifiserte entreprenører i løpet av våren/forsommeren i år. Målet er å kunne kontrahere entreprenør i løpet av 2021, som da vil gi byggestart i 2022.

- Om alt går etter planen vil verdens første fullskala skipstunnel stå klar 2026, sier Terje Andreassen.

Kystverket legger opp til bred og god informasjon gjennom hele prosessen. Blant annet vil alle nyheter, spørsmål fra publikum med svar og annen informasjon bli lagt ut på våre nettsider.

  • Kontaktperson: Midlertidig prosjektleder Terje Andreassen, tlf 40069464
Til toppen