Hopp direkte til innhold

Nå er prøveprosjektet avsluttet

Prøvemudringen for å skaffe økt kunnskap i Innseiling Borg havn-prosjektet er nå ferdig. Rapporten om resultatene er forventet ferdig før årsskiftet.

I går, onsdag 23. november, ble den siste arbeidsoperasjonen i prøveprosjektet gjennomført. Da ble omtrent 400 kubikkmeter sedimenter i tilstandsklasse 1–3 deponert ved Svaleskjær. Dette var den tredje og siste testen av nedføring av masser til sjøbunnen. Vi føler oss nå trygge på at vi har all data vi trenger for å kunne verifisere tidligere modeller av partikkelspredning fra prosjektet omtalt i NTP.

Totalt sett har vi mudret om lag 2 000 kubikkmeter masser i tilstandsklasse 4–5 som har blitt levert til Frevar. Utover det har vi mudret om lag 1 000 kubikkmeter masser i tilstandsklasse 1–3 som vi har deponert på sjøbunnen ved Svaleskjær.

Nå skal vi sammenstille resultatene og vi har en målsetning om å ha en ferdig rapport til årsskiftet. Vi vet at det er og har vært stort interesse omkring prøveprosjektet. Vi håper derfor på å kunne publisere resultat og dokumentasjon også underveis frem mot at den endelige rapporten foreligger.

Avslutningsvis vil vi på Kystverket takke alle involverte for en vellykket gjennomføring. Uten alle dere hadde vi ikke fått dette til på en like god måte. En ekstra takk til vår utførende entreprenør Repstad Anlegg AS samt våre flinke rådgiver fra NGI, Norconsult og COWI. Borg havn IKS skal også ha en stor takk for godt samarbeid gjennom hele prosjektet.

 

Til toppen