Hopp direkte til innhold

NCC blir hovedentreprenør for Hammerfest Ren Havn

I går, 2. desember, signerte Kystverket og NCC Norge AS avtalen som gjør NCC til hovedentreprenør for samarbeidsprosjektet Hammerfest Ren Havn.

– Vi ser frem til et godt samarbeid med NCC i Hammerfest og Forsøl. Samarbeidsprosjektet Hammerfest Ren Havn er viktig både for miljø, infrastruktur og byutvikling. Det legger til rette for videre næringsutvikling i Hammerfest og Forsøl og utbedrer miljøforholdene i en av Norges mest forurensende havner. I tillegg bedrer det sjøsikkerheten i havnene, sier Jostein Bøhlerengen Moe, leder for utbyggingsavdelingen i Kystverket.

Prosjektet Hammerfest Ren Havn er et samarbeid mellom Kystverket og Hammerfest kommune. Miljøprosjektet i Hammerfest havn og farleds- og fiskerihavnprosjektene Innseiling Forsøl og Fuglenes fiskerihavn er slått sammen til samarbeidsprosjektet Hammerfest Ren Havn.

Prosjektet omfatter:

  • Utdyping av Fuglenes fiskerihavn
  • Utbedring av farleden inn til, og utdyping av, Forsøl fiskerihavn
  • Opprydning av forurenset sjøbunn i Hammerfest havn og bygging av en ny sentrumskai, der deponi for forurensa sediment innebygges i kaia

– Vi er svært fornøyde med å kunne inngå denne kontrakten. NCC har solid erfaring innen disse fagområdene, med gode kompetansemiljøer og gjennomføringsevne for denne typen arbeid. Vi ser derfor frem til å starte opp arbeidet, sier Henning Simonsen, avdelingssjef i NCC infrastructure.

Kontraktsverdien er 348,6 millioner kroner eks. mva. Arbeidet skal startes så snart som mulig, og skal etter planen være ferdig i løpet av 2023.

Ønsker du mer informasjon om prosjektet så finner du det på www.kystverket.no/hammerfestrenhavn og www.facebook.com/hammerfestrenhavn

Til toppen