Hopp direkte til innhold

Norge bistår Sverige med slukking av brann utenfor Gøteborg

KV Bergen deltar i slukningsarbeidet utenfor Gøteborg. Foto: Kystvakta
KV Bergen deltar i slukningsarbeidet utenfor Gøteborg. Foto: Kystvakta

Kystvaktfartøyet KV Bergen er i Sverige for å bistå i slukningsarbeidet.

Fartøyet MV Almirante Storni, som er ankret opp utenfor Gøteborg, fikk lørdag 4.desember brann i dekkslasten. Lasten består av 45 000 kubikk tømmer, og det brenner i 17 000 av dem. Mannskap og brannpersonell, samt flere fartøy har jobbet med slokking for å unngå at fartøyet havarerer med påfølgende oljeutslipp. Et eventuelt oljeutslipp vil følge kyststrømmen nordover. Det er tidligere oppgitt at brannen er under kontroll, men den svenske Kustbevakningen opplyste 8. desember at situasjonen har forverret seg. Det har vært mange ressurser på stedet, både sivile fartøy og fartøy fra den Kustbevakningen. Det er 600 tonn hybridolje om bord og så langt er det ingen forurensing.

Internasjonal bistand

Kystverket har fulgt hendelsen tett fra brannen oppstod gjennom oppdateringer som har kommet fra den svenske Kustbevakningen.

Den 5.desember fikk Norge spørsmål om vi hadde ressurser til brannslukking med såkalt FIFI 1 klassifisering. Norge spilte inn at Kystvaktfartøy kan være aktuelle. Senere svarte Sverige at de klarte seg med nasjonale ressurser.

De ressursene som er og har vært involvert begynner nå å bli utslitt.. Av den grunn kom det tirsdag kveld en ny forespørsel fra Sverige med anmodning om bistand med fartøy som har stor brannslokkingskapasitet. Bistandsanmodningen ble sendt til landene rundt Nordsjøen (Bonn avtalen) og Østersjøen (Helcom avtalen). Kystverket har informert Sverige om at kystvaktfartøyet (KV) Bergen tilbys som bistand, noe Kustbevakningen i Sverige har akseptert. Som følge av dette er det iverksatt arbeid for å sikre at en følger fastlagte rutiner for denne type bistand, bl.a. diplomatisk klarering og formelle godkjenninger. Parallelt med dette satte KV Bergen kurs mot Gøteborg for å spare tid i påvente av formelle godkjenninger. KV Bergen ankom Gøteborg ca. kl. 17:00 onsdag 8. desember og ble raskt satt inn i innsats for å slukke og kjøle ned fartøyet sammen med flere andre fartøy.

Viktig med god samarbeid

- En hendelse som dette viser viktigheten av det gode samarbeidet som er etablert mellom Kystverket og Kystvakten. Det viser også viktigheten av internasjonale avtaler og at landene kan bistå hverandre ved alvorlige hendelser, sier direktør for miljøberedskap Hans-Petter Mortensholm.

Kystverket har flere internasjonale avtaler som gjør at vi kan benytte ressurser fra andre land når det er behov. For eksempel under hendelsene med Full City (2009) og Godafoss (2011) bidro svenske kystvaktfartøy med å ta opp olje.

 Det arrangeres også jevnlige øvelser hvor nordiske fartøy øver sammenKV Bergen har vært med i flere slike øvelser som sikrer at samarbeidet mellom fartøyene i innsats er mest mulig smidig og effektivt.

Du kan lese mer på hjemmesidene til den svenske Kustbevakningen

Kontakt

Avdelingsdirektør

Hans-Petter Laahne Mortensholm /
Til toppen