Hopp direkte til innhold

Ny app gjør det enklere å følge fartsgrensene til sjøs

Sliter du med å vite hva som er fartsgrensen når du er ute i fritidsbåten din? Nå lanserer Kystverket en app som hele tiden forteller deg hva som er fartsgrensen der du er, og som gir deg varsel dersom du kjører for fort.

Båt som kjører ut fra Arendal, med Båtfart-appen innfelt
Båtfart er en ny tjeneste fra Kystverket. I appen får du til enhver tid informasjon om farten du har – samt varsel når du kjører for fort.
Foto: Kystverket

Naturlig nok er det ikke så lett å sette opp fartsskilt langs sjøvegen. Men det finnes bestemmelser som du har plikt til å følge når du er ute i fritidsbåt. Det norske systemet er likevel sånn at fartsgrensene kan variere fra kommune til kommune. I tillegg er det noen områder der fartsbegrensningene kun gjelder deler av året. Da er det ikke alltid like lett å ha oversikt.

– Derfor er veldig glade for å ha fått på plass en app som gjør at du som ferdes på sjøen til enhver tid enkelt får informasjon fartsforskriftene der du til enhver tid er, sier avdelingsdirektør Sven Martin Tønnessen i Kystverket. Han opplyser at appen BåtFart er et resultat av godt arbeid gjennom de siste 12 månedene.

– Kompetansmiljøet ved regionkontoret vårt i Arendal har jobbet målrettet med å samle data og tilgjengeliggjøre på nett, og nå også fått på plass ei app-løsning. Dette er et ekstremt godt eksempel på brukervennlig digitalisering av etterspurte tjenester, understreker han. 

Kartverket, ved sjødivisjonen, har gjort en stor jobb med å kartfeste fartsforskriftene i forbindelse med arbeidet. Kystverket har videre kvalitetssikret informasjonen, og tatt dialogen med alle involverte kommuner. 

Appen er svært enkel i bruk. Når den er lastet ned og installert, er det bare å åpne den og angi om du vil ha varsel når du overskrider fartsbegrensningene der du befinner deg.

– Appen vil vise hvor mange knops fart du har, og gi et varsel dersom du overskrider tillatt fart. Det er viktig å huske at du må tillate at den bruker GPS-funksjonen på enheten din, forklarer Tønnessen. Som videre presiserer at det alltid er båtfører som har ansvaret for å holde seg informert, og til å kjenne til fartsbegrensningene i de områdene de ferdes.

Kystdirektøren oppfordrer til aktsomhet

Vi går mot tidenes båtsommer. Med rekordsalg av fritidsbåter, og oppfordring til norgesferie, må vi forvente stor aktivitet på sjøen og i strandsonen. Det betyr også at vi i enda sterkere grad må utvise aktsomhet, og følge de regler og bestemmelser som gjelder når vi er på sjøen. Appen gjør det enklere å følge de fartsgrensene som gjelder på sjøen, slik at den blir et bidrag til en tryggere og bedre båtsommer.
Kystdirektør Einar Vik Arset.

BåtFart-appen er tilgjengelig for gratis nedlasting i Google Play og App Store. 

Vær obs på at BåtFart-appen ikke skal brukes som et navigasjonsmiddel. Funksjonaliteten er skrellet ned til at den kun viser informasjon der du til enhver tid er, og ingen data blir lagret for ettertiden. 

– Det er områder langs kysten der det ikke er vedtatt egne fartsforskrifter. Det vil med andre ord si at det ikke er informasjon tilgjengelig for disse områdene. Om det ikke er spesifisert fartsgrense er det en generell fartsforskrift som gjelder, og som gir båtfører ansvar for egen oppførsel. Båtførerne må med andre ord bruke sunn fornuft og utvise sjøvett, følge sjøveisreglene og avpasse farten til sikker navigering, samt ta nødvendig hensyn til miljø, omgivelser og andre som ferdes på sjøen, understreker kystdirektøren. 

Samferdselsministeren lanserte BåtFart

Samferdselsminister Knut Arild Hareide var med på lanseringen av appen. Han er glad for at Kystverket har utviklet denne tjenesten for fritidsbåtfolket, og mener at løsningen er et godt tiltak for sikker ferdsel til sjøs. 

– Vi ønsker at alle som ferdes på sjøen skal få nyte den flotte kysten vår under trygge forhold. Fart er en av årsakene til ulykker på sjøen, og er derfor et av ni innsatsområder for det offentlige. En slik app, som gir de som er ute i båt fortløpende informasjon om hva som er gjeldende fartsgrense – og som varsler dersom du kjører for fort – er veldig nyttig med tanke på å ta ned risikoen for ulykker. Skal vi nå målsettingen om å halvere antallet dødsulykker innen 2023 er alle tiltak av denne typen viktige, sier statsråden. 

Innsatsområdene er definert i handlingsplanen for fritidsbåtulykker, som ble lagt fram i fjor. De andre innsatsområdene er sikkerhetsutstyr, rusmidler, sikkerhet ved brygge/havn, fartøysikkerhet, farleder, utleie av båt, båtførers kompetanse og forbedring av faktagrunnlaget. I tillegg er viktigheten av synlig politi og en effektiv redningstjeneste fremhevet i handlingsplanen.

BåtFart er én av flere tjenester som Kystverket har for fritidsbåtfolket. I det videre arbeidet vil Kystverket se på hvordan disse tjenestene eventuelt kan samkjøres. 

– BåtFart svarer ut noe som har vært etterspurt lenge; enklere oversikt over hva som er gjeldende fartsgrense der du til enhver tid er når du er på sjøen. Jeg håper mange tar i bruk denne gode tjenesten fra Kystverket. Sikkerhetsaspektet er selvfølgelig veldig viktig, men det handler også om trivsel. Vi må ta hensyn til hverandre når vi er på sjøen, og til dem som er i aktivitet i strandsonen, sier Knut Arild Hareide.

Til toppen