Hopp direkte til innhold

Ny bok om navigasjon

Losoppdrag i Rekefjord
Losoppdrag i Rekefjord. Foto: Rune Larsen

 «Navigasjon for lostjenesten» er en lærebok for nye loser, og et nyttig oppslagsverk for andre som jobber med navigasjon.

Kystverkets lostjeneste er avhengig av kompetente loser som er nysgjerrige og kunnskapsrike, hele tiden på utkikk etter mulige forbedringer. Mange i lostjenesten har derfor det siste året bidratt i arbeidet med å etablere en ny fagbok i losfaget - "Navigasjon for lostjenesten". Størrelsen på boka, som er på nærmere 500 sider, viser noe av kompleksiteten i det krevende arbeidet som statslos. 

Samler alt på ett sted

 – I fagboken har vi forsøkt å samle relevant informasjon for loser på ett sted. Navnet er ikke tilfeldig, for navigasjon omhandler å føre et fartøy trygt fra A (losmerke) til B (kai), noe som er kjernevirksomheten i lostjenesten. Samtidig innbefatter dette en rekke disipliner, fra navigasjon til kommunikasjon, til forståelse av hydrodynamiske krefter og teknologi, sier losdirektør Erik Blom. Målgruppen for den nye boken er i hovedsak losaspiranter.

Erfaring tuftet på teori

Lostjenesten i Norge har en lang og innholdsrik historie. Losens kompetanse utvikles stadig i takt med samfunnet i endring, men fundamentet består fortsatt av farvannskunnskap, navigasjon og sjømannskap. 

– På tross av at losyrket er erfaringsbasert, er erfaringene tuftet på teori innenfor flere teoretiske domener. Det som en los «føler» ombord i fartøyet i en manøversituasjon, kan forklares med hydrodynamikk. Det er derfor viktig at vi sammen tilrettelegger for et godt teoretisk fundament samtidig som vi opprettholder den erfaringsbaserte læringen og overføringen i lostjenesten, forklarer Blom.

Her kan du se den digitale versjonen av boka. 

forside_ navigasjon for lostjenesten.PNG

 

Kontakt

Seniorrådgiver

Odd Sveinung Hareide /
Til toppen