Hopp direkte til innhold

Ny energikalkulator kan kutte utslipp til sjøs

Bilde av 12 sommerstudenter
12 sommerstudenter har laget prototyper på nye løsninger for Kystverket. Foto: Sofia Græsdal

Unge og smarte hoder har brukt sommeren til å løse konkrete problemstillinger innen sjøsikkerhet og kyst-relaterte temaer for Kystverket i Ålesund, Haugesund og Arendal - både på klimakutt til sjøs, kunstig intelligens og nye navigasjonstjenester. Her er noen av resultatene!

12 sommerstudenter har laget prototyper på nye løsninger innenfor navigasjonstjenester, klima- og miljøpåvirkning til sjøs, analyse av AIS-data med maskinlæring, kunstig intelligens (KI) og bildegjenkjenning, samt visualisering av digitaliserte kystfyr.

Det var over 150 svært kompetente søkere på de 12 stillingene, og studentene som kom gjennom nåløyet har arbeidet i team fra Kystverkets lokasjoner i Haugesund, Arendal og Ålesund.

sommerstudenter_VR.jpg

Sommerstudentene jobbet med kystverkets digitale tvilling, som blant annet brukes som en VR-simulator av loser og andre i Kystverket. Fra venstre Martin Valderhaug Larsen, Elias Lerheim Birkeland og Simen Lervåg Breivik. Foto: Lill Haugen / Kystverket.

Automatisk bildegjenkjenning

I Ålesund har NTNU-studentene Martin Valderhaug Larsen, Simen Lervåg Breivik og Elias Lerheim Birkeland jobba med kunstig intelligens og virtuelle modeller av norskekysten.

– Vi har blant sett på hvordan en kan berike 3D-visualiseringer med hjelp av bildegjenkjenning – blant annet har «Kystverkets digitale tvilling» blitt beriket med data fra bildeanalyser for å (automatisk) presentere mer realistiske modeller – og vi har også utviklet automatisk bildegjenkjenning av fartøy (med gravemaskiner!), forteller studentene.

06_SOM~1.JPG

Steinar Hjelle Midthus. Foto: Sofia Græsdal /Kystverket.

Digitaliserte fyr

Student Steinar Hjelle Midthus har jobbet med en ny visualiseringsløsning for digitaliserte kystfyr, for best mulig formidling til allmennheten – resultatet er en prototype på en nettside som blant annet skal benyttes på Alnes visningssenter. I dette prosjektet ble det også utforsket bruk av virtuell virkelighet (VR) for formidling og visning av digitaliserte kystfyr.

Skjermbilde_nettside_digitale fyr.PNG

Gjennom den nye visualiseringsløsningen kan man utforske flere av de kjente fyrstasjonene digitalt.

«Energikalkulator»

Frida Voll Hareide og medstudent Rasmus Tholvsen dokumenterte i løpet av sommeren egenskaper for ulike alternative drivstoff, og samlet data om energiforbruk for flere skipstyper. Målet er å gjøre det enklere å kutte utslipp.

– Informasjonen er sammenstilt og tilrettelagt i en applikasjon som kan gi en forenklet vurdering av hvilke alternative drivstoff som kan være aktuelle for ulike skipstyper – alt med sikte på å redusere klimagassutslippene fra skip, forteller Frida og Rasmus.

03_Sommerstudenter_Kystverket_20230811_Team_Klima_og_miljø_2.jpg

– Vårt ønske var at sommerstudentene i løpet av seks uker skulle bidra til å øke kunnskapsnivået innenfor sine temaområder i den maritime sektoren – og vi har nå fått se imponerende og spennende resultater på svært kort tid, sier Odd Sveinung Hareide i digitaliseringsstaben i Kystverket. Samtidige har studentene fått sett ulike muligheter samt at Kystverket er en fremoverlent etat. Han mener studentene har bidratt med nye tanker og friske perspektiver i en verden som endrer seg stadig raskere.

 

Bruker AIS-data for å beregne utslipp fra skip

I Arendal har de tre sommerstudentene Håvard Heldal, Jo Vegard Molvik og Vegard Dale utviklet ulike løsninger på hvordan AIS-data kan berikes for å gjengi mer enn kun sted og tid, slik at en får merverdi av dataene til Kystverket.

Studentene har jobbet hardt for å vaske og koble sammen flere datasett for å utvikle en top-down-tilnærming for å estimere punktutslipp.

02_Sommerstudenter_Kystverket_20230811_Team_Analyse_2jpg.jpg

Håvard Heldal, Jo Vegard Molvik og Vegard Dale brukte AIS-data for å beregne utslipp fra skip.

– Nybrottsarbeidet for Kystverket har vært å ta i bruk data fra EUs klimakvote regelverk som på folkemunne går under navnet MRV, på nye måter. Datasettet inneholder totalt utslipp og drivstofforbruk for kvotepliktige seilas innenfor EU/EØS per år, forklarer studentene.

Med fasiten på totalt drivstofforbruk har studentene laget en metodikk som kan estimere reelle punktutslipp for alle seilaser.

– Det har blitt gjennomført en case på ruten Sandefjord – Strømstad med Fjordline-skipet Oslofjord, med gode resultater. En sentral del av metodikken er å estimere effekt fra fremdriftsmaskineri som en funksjon av hastighet, og resultatene indikerer at skipet bruker rundt 75 prosent av installert motorkraft under ordinære seilas som samsvarer godt med annen litteratur, sier Haakon Akse Nordkvist i Kystverket.

– Målsetningen i Arendal var å berike AIS-data med flere datakilder for å gi oss ny innsikt og kunnskap om skipstrafikken, og presentere den på visuell og intuitiv måte, forklarer Nordkvist.

 

Laget ny navigasjonstjeneste

I Haugesund laget de tre studentene Sindre Larsen, Anne Pernille Stokke og Live Aune Remøy en prototype på «seilasbeskrivelser» langs kysten, der en får samlet relevant informasjon fra mange ulike kilder – både eksterne og interne i Kystverket – til presentasjon for navigatører og andre relevante brukere.

04_SOM~1.JPG

Live Aune Remøy og Anne Pernille Stokke. Sindre Nilsen var ikke til stede da bildet ble tatt. 

– Målsetningen her i Haugesund var å få skissert og utvikle prototyper på nye navigasjonstjenester, ved å benytte tilgjengelige data til nye tjenester for fartøy og båter som seiler langs norskekysten, sier John-Morten Klingsheim i Kystverket.

Sommerstudentenes arbeid har resultert i en konkret prototype som er utarbeidet i samarbeid med Kartverket, som kan videreutvikles til en digital versjon av den norske los.

– Prototypen samlet ideer vi selv satt på, men også gode ideer fra studentene gjennom involvering av navigatører og andre med brukere sine behov. Arbeidet fikk også god støtte av Kartverkets Sjødivisjon med deres nøkkelkompetanse på navigasjonsprodukter, sier Klingsheim.

Prototype_Eksempel_skjermbilde_2.png

Skjermdump fra prototypen som ble utviklet.

 

01_Sommerstudenter_Kystverket_20230811_ 2.jpg

12 dyktige og produktive sommerstudenter jobbet i sommer for å lage nye spennende løsninger for Kystverket. Foto: Sofia Græsdal / Kystverket.

Les mer om sommerstudentene her

Kontakt

Seniorrådgiver

Odd Sveinung Hareide /

Kontakt

Seniorrådgiver

Einar Bjørshol /

Kontakt

Senioringeniør

John-Morten Klingsheim /

Kontakt

Overingeniør

Haakon Akse Nordkvist /
Til toppen