Hopp direkte til innhold

Ny forskrift om forbud mot aktiviteter rundt U-864

Departementet fastsatte den 8. desember 2021 en ny forskrift om forbud mot aktiviteter ved vraket av U-864 i Fedje kommune. Forskriften trådte i kraft straks.

Se forskriften her

Allerede i 2006 ble det etablert et forbud mot blant annet fisking, ankring og dykking i en sirkel med en radius på 500 meter rundt vraket av U-864 utenfor Fedje. Dette forbudet er nå videreført i ny forskrift med hjemmel i havne- og farvannsloven 2019.

Det som er nytt i forskriften er at Kystverket, etter søknad, nå kan gi dispensasjon til gjennomføre visuelle inspeksjoner ved dykking eller bruk av undervannsfartøy når særlige grunner taler for det og det er helse-, miljø- og sikkerhetsmessig forsvarlig.

Kontakt

Seniorrådgiver

Jeanette Hauge Assev-Lindin /
Til toppen