Hopp direkte til innhold

Ny gjennomgang for Stad skipstunnel

Samferdselsdepartementet har bedt Kystverket om å foreta en ny gjennomgang av prosjektet Stad skipstunnel. Målet med gjennomgangen å få kostandene ned til nivået som er avsatt i Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029. Resultatet av gjennomgangen skal leveres departementet innen 15. juni 2019.

I realiteten dreier det seg om at Kystverket er bedt om synliggjøre at Stad Skipstunnel kan bygges for 2,7 milliarder kroner, som var kostnadsoverslaget Kystverkets presenterte i sitt forprosjekt. I den eksterne kvalitetssikringen (KS2), som ble levert Samferdselsdepartementet i mai 2018, ble kostanden beregnet til 3,7 milliarder kroner – altså én milliard kroner mer enn det som er avsatt i NTP.

I gjennomgangen skal Kystverket se på alle sider av prosjektet for å få kostnadene ned til NTP-nivå. Det vil si konseptuelle og tekniske løsninger, estimater og estimatusikkerhet, støttefunksjoner og -tiltak. I tillegg er Kystverket bedt om se på eventuelle tiltak som kan øke samfunnsnytten, utover det som er kommet frem av forprosjektet og KS2.

I bestillingen fra Samferdselsdepartementet understrekes det at Kystverket ikke skal utarbeide et nytt forprosjekt fra grunnen. Utgangspunktet for gjennomgangen vil være Konseptvalgutredningen (Kystverket, 2010), Ekstern kvalitetssikring fase 1 (Holte Consulting/Pöyry, 2012), Forprosjekt (Kystverket, 2017) og Ekstern kvalitetssikring fase 2 (Atkins/Oslo Economics, 2018).

Til toppen