Hopp direkte til innhold

Ny runde med tilskot til effektive og miljøvenlege hamner

Foto: Alexander Lund/Kystverket

Kystverket lyser no ut ein ny runde med tilskot til effektive og miljøvenlege hamner. Tilskotet skal nyttast til å gjennomføre prosjekt som bidrar til å auke effektiviteten i logistikkjeda gjennom tiltak i hamn.

– Ein budsjettauke på årets budsjett gjer at vi kan nå fleire søkarar. Søknadslista i fjor viste at det var fleire gode prosjekt som dessverre ikkje nådde opp i den harde konkurransen. Vi vonar sjølvsagt på like mange søkarar i år! Har du eit prosjekt som kan vere aktuelt for tilskot, så ta gjerne kontakt for rettleiing fram mot søknadsfristen, oppfordrar seniorrådgivar Øyvind Sandbakk i Kystverket.

Tilskotet kan nyttast til investering i hamneinfrastruktur, tilkomstinfrastruktur og mudring. I statsbudsjettet for 2022 er det løyvd 95,5 millionar kroner til denne ordninga. I år må minst 40 millionar av årets løyving gå til eittårige prosjekt.

Fristen for å søke er 6. mars 2022. Meir informasjon om ordninga finn du på www.kystverket.no/effektivehavner

Kontakt

Seniorrådgiver

Øyvind Mørkeset Sandbakk /
Til toppen