Hopp direkte til innhold

Kystverket overtar SOMMs ansvar innen oljevern

Endringene trer i kraft 1. januar 2022.

Regjeringen vil videreutvikle arbeidet mot marin forsøpling og har besluttet at Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) i Svolvær skal bli et nasjonalt senter dedikert til dette arbeidet. Senterets ansvar innen oljevern skal overføres til Kystverket.

Til toppen