Hopp direkte til innhold

Nytt forsøk på å fjerne havarert tråler

Tråleren som havarerte i isen i Hinlopenstredet ved Svalbard skal fjernes. Melding om midlertidig ferdselsforbud i området kommer som følge av dette.

Det har aldri tidligere vært gjennomført vrakfjerning så langt nord. Fjorårets forsøk måtte avbrytes på grunn av uvanlig vanskelige vær- og isforhold.

Tråleren som gikk på grunn 28 desember 2018 ble etter kort tid tømt for diesel, oljeprodukter, trål, elektronikk. Vraket utgjør derfor liten fare for akutt miljøforurensning av betydning. Det ligger imidlertid i et vernet område og vil over tid kunne brytes ned. Ut fra de høye miljøkrav norske myndigheter har satt for Svalbard er det derfor viktig at vraket fjernes slik at området ikke forsøples. Kystverket har med bakgrunn i Svalbardmiljøloven pålagt rederiet å hindre miljøskade og fjerne vraket. 

Første vrakfjerning så langt nord

Fjerningsforsøket i fjor måtte utsettes og senere avbrytes på grunn av uvanlig vanskelige is- og værforhold. Metoden som var valgt (oppretting, tetting og deretter slep til fastlandet) trengte lengre sammenhengende arbeidsperioder for å lykkes. En ny metode som er mer væruavhengig er nå valgt. 

Tråleren skal deles opp i mindre deler (ca. 50 deler a 5 tonn) som løftes over på en lekter for så å fraktes bort. Metoden krever ikke lengre sammenhengende godværsperioder. Det vil også være mindre tidkrevende å stoppe operasjonen og starte opp igjen når is-  og værforhold endres.

Fra og med 22. juli 2020 og til 30. september 2020 er det forbudt å ferdes i deler av Hinlopenstredet, innenfor et sjøområde avgrenset av strandlinjen ved Sparreneset og rette linjer mellom følgende posisjoner: 

  1. 79° 54,29′ N, 18° 04,54′ Ø 
  2. 79° 54,38′ N, 17° 58,82′ Ø 
  3. 79° 53,05′ N, 18° 00,34′ Ø 
  4. 79° 53,60′ N, 18° 06,37′ Ø 

Stor operasjon

Oppdragsgiver er reders forsikringsselskap Gard. Bergingsselskapet SMIT Salvage har igjen fått oppdraget og vil dra nytte av erfaringer de fikk i 2019 sesongen. Det er mange fartøy involvert. To lektere, slepefartøy til disse, ankerhåndteringsfartøy og fartøy som skal kunne holde mindre ismengder borte fra arbeidsområdet. Dessuten vil det tidligere forskningsskipet Lance delta. Arbeidet starter opp denne uken og er planlagt å foregå til rundt midten av september.

Kystverket har i samarbeid med Sysselmannen gått nøye gjennom planen og satt miljøkrav som skal minimere miljøpåvirkningen av aksjonen. Vi vil sammen følge operasjonen nøye, få daglige rapporter om framdriften og se til at krav følges opp.  Isforholdene i området har så langt vært vanskelige, men de har den siste uka bedret seg mye. Det er nå nesten isfritt ved havaristen, men mye drivis både nord og sør for Hinlopenstredet. Det kan skape utfordringer for framdriften i arbeidet.

Til toppen