Hopp direkte til innhold

Ny runde med tilskudd til fiskerihavnetiltak

Kystverket lyser nå ut ny runde med tilskudd til fiskerihavnetiltak, med søknadsfrist 1. november.

Norske kystkommuner kan søke Kystverket om tilskudd til fiskerihavneanlegg i henhold til retningslinjer gitt av Kystverket. Statlige virkemidler fra Statsbudsjettet kapittel 916 post 60 skal stimulere kystkommuner til utbygging og utbedring av infrastruktur i fiskerihavner.

– Vi skal utvikle kysten og da må vi satse på fiskerihavnene, som er næringskritisk infrastruktur langs kysten. Det første jeg gjorde som statsråd var å ta tilbake fiskerihavnene til staten og nå har vi fått gjenreist tilskuddordningen, etter flere år uten midler til fiskerihavner. Tidligere i år har vi gitt 36 millioner kroner i tilskudd til 11 kommunale fiskerihavnetiltak. Nå åpner vi opp for flere nye prosjekter. Denne tilskuddsordningen bidrar både til å trygge eksisterende næringsaktivitet i kystkommunene og skape ny aktivitet. Jeg vil oppfordre kommunene til å søke så vi sammen kan realisere viktige prosjekter, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Tildeling er foreløpig planlagt i januar–mars 2024, både for nye prosjekter for 2024 og eventuelt for prosjekter for 2025 og med forbehold om Stortingets vedtak i forbindelse med budsjettbehandling.

Samfunnsøkonomisk viktige fiskerihavnetiltak

Tilskuddsordningen er et virkemiddel for å realisere fiskerihavnetiltak som kommunene anser som samfunnsøkonomisk viktige, men som er så kapitalkrevende at de vanskelig lar seg gjennomføre uten statlig støtte.

Alle kystkommuner med aktive fiskerihavner – eller planer om etablering av fiskerihavner – er i målgruppen for tilskuddsordningen. Kystverket kan innvilge maksimalt 50 prosent av tilskuddsberettigede kostnader.

–  De kommunale fiskerihavnetiltakene er viktige bidrag i prosessen med å bedre rammebetingelsene for fiskerinæringen i kommunene. Denne tilskuddsordningen bidrar både til å trygge eksisterende næringsaktivitet i kystkommunene og å skape ny næringsaktivitet. Vi oppfordrer derfor kommunene til å jobbe frem gode tiltak og søke tilskudd, sier Ruben Alseth, fungerende avdelingsleder for hav- og kystforvaltning i Kystverket, som opplever stor interesse for tilskuddsordningen.

På tilskuddsordningens nettside (https://www.kystverket.no/fiskerihavnetiltak/) finner du mer informasjon om tilskuddsordningen til kommunale fiskerihavnetiltak:

  • Hvem som kan søke om tilskudd
  • Hva det kan søkes om
  • Retningslinjer for tilskudd
  • Søknadsskjema
  • Frister

Søknader om tilskudd for nye prosjekter må sendes til Kystverket på post@kystverket.no innen 1. november 2023 og merkes med «post 60». Søknadene må følge Kystverkets søknadsskjema og inneholde den dokumentasjonen som etterspørres.

Kontakt

Avdelingsleder

Ruben Vian Alseth +4797961150 / ruben.alseth@kystverket.no
Til toppen