Hopp direkte til innhold

Nye avgiftssatser fra 1. mars

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt sektoravgiftene for 2022. Losavgiftene økes med 5,2 prosent, mens sikkerhetsavgiftene økes med 2,2 prosent i gjennomsnitt. I tillegg er det endring i beregningsgrunnlaget for mange oljetankskip, og rabattordningen for skip med høy miljøprofil er utvidet. De nye avgiftssatsene gjelder fra 1. mars 2022.

Staten gjør også i år flere grep som skal kompensere for sjøtrafikkens tap som følge av Covid-19. Staten dekker også i 2022 bortfall av inntekt fra passasjerskip som følge av Covid-19. I tillegg blir 86 millioner kroner for fritak i losberedskapsavgiften for skip opp til 8.000 BT dekt for å stimulere til nærskipsfart.

- Vi forventer betydelig høyere aktivitet for cruiseskip i 2022 enn de to foregående årene, men har beregnet at det vil være behov for statlig støtte for inntektsbortfall også i 2022, sier Arve Dimmen, direktør for navigasjonsteknologi og maritime tjenester i Kystverket.

Endring i avgiftssatser

Sikkerhetsavgiftene økes med 2,2 prosent i gjennomsnitt, tilsvarende forventet lønns- og prisvekst. Sikkerhetsavgiften i Grenland økes med 3,6 prosent, i Oslofjorden 4,3 prosent og i Rogaland 5,6 prosent (unntatt Kårstø). Sikkerhetsavgiften for Sture og Mongstad er uendret som følge av vekst i tonnasjen. Losavgiftene øker med 5,2 prosent. Den høyere økningen her skyldes i hovedsak en økning i pensjonspremie til Statens Pensjonskasse. Kystverket skal i 2022 vurdere ulike tiltak som kan bidra til effektivisering av lostjenesten i årene fremover.

Endring i beregningsgrunnlag og rabattordning
Fratrekk i bruttotonnasjen til oljetankskip for segregerte ballasttanker blir nå fjernet. Bestemmelsen anses ikke lengre som et relevant miljøtiltak. Fritak i losberedskapsavgift for skip med score på 50 eller høyere i miljøskipsindeksen ESI (Environmental Ship Index) videreføres. Nytt i 2022 er 25 prosent rabatt i sikkerhetsavgiften for skip med score på 50 eller høyere i miljøskipsindeksen ESI. Nyere oljetankskip med høy score på ESI vil få miljørabatt på sikkerhetsavgiften, mens øvrige oljetankskip vil få høyere avgift som følge av høyere beregningsgrunnlag målt i BT. Det er innført et tak i beregningsgrunnlaget på 200.000 bruttotonn (BT), ved at det ikke beregnes sektoravgift for tonnasje som overskrider den grensen.

Fartøy med årsavgift får ny faktura
Fartøy som har betalt årsavgift for 1. kvartal 2022 vil få tilsendt ny faktura hvor beløpet for mars 2022 er korrigert. De vil også få kreditnota for fakturaen som er betalt. Årsavgiften for 2. kvartal 2022 vil bli fakturert med de nye satsene.

Se oversikt av avgifter for 2022

Til toppen