Hopp direkte til innhold

Nye fartsgrenser på sjøen i 2022

Den nye forskriften om statlige fartsgrenser på sjøen gir fartsgrenser for fritidsfartøy i hoved- og biled og for næringsfartøy i 39 kommuner. Foto: Leif Andersen / Kystverket

Husk - fra 1. januar gjelder ny forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen, inkludert egne fartsgrenser for fritidsfartøy.

Fra i år gjelder ny forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen, inkludert egne fartsgrenser for fritidsfartøy. I tillegg har mange kommuner gitt egne fartsforskrifter for fritidsfartøy.

– Dette betyr at det vil være nye fartsgrenser i en del områder. Sjekk kartet på kystinfo.no og appen Båtfart, sier Sven Martin Tønnessen, direktør for transport, havn og farlei i Kystverket.

Kommunene bestemmer i eget sjøområde

Myndigheten til å fastsette fartsgrenser på sjøen er delt mellom Kystverket og kommunene etter havne- og farvannsloven § 7 og § 8:

  • Kystverket regulerer fart for fritidsfartøy i hoved- og biled og for næringsfartøy
  • Kommunene regulerer fart for fritidsfartøy i kommunens eget sjøområde

Egne fartsgrenser for fritidsfartøy

Den nye forskriften om statlige fartsgrenser på sjøen gir fartsgrenser for fritidsfartøy i hoved- og biled og for næringsfartøy i 39 kommuner. Med fritidsfartøy menes et fartøy som har en største lengde på inntil 24 meter, og som ikke brukes i næringsvirksomhet. Hvor hoved- og biled går, finner du i farledsforskriften.

I de øvrige kommunene som hadde fartsforskrifter etter den gamle havne- og farvannsloven, har ikke Kystverket gitt noen fartsgrenser. Her vil det eventuelt kun gjelde kommunal fartsforskrift for fritidsfartøy.

For å få informasjon om kommunale fartsgrenser for fritidsfartøy i kommunens sjøområde, så må kommunene kontaktes direkte.

– Selv om det ikke er innført nye fartsgrenser et sted, er det ikke «fritt fram» eller fri fart. Det betyr at båtfører må sørge for å sette seg inn i regelverket, understreker Tønnessen.

Ikke stol gamle fartsskilt

I en periode frem mot våren kan sjøfarende oppleve at skiltene som viser fartsgrensen ikke er korrekte. De kan vise for høy eller for lav maks fart, de kan være plassert feil, de kan gjelde for alle fartøy selv om fartsgrensen kun gjelder for fritidsfartøy osv. Dette skyldes at både Kystverket og kommunene trenger noe tid for å få gjort de nødvendige endringene på skiltene.

Riktig fart er førerens ansvar

Uansett hva skiltene viser, så er det føreren av fartøyet som har ansvaret for å vite hvilke regler som gjelder der man ferdes. Det er flere måter å sette seg inn i dette på, både Lovdata, kart og informasjon fra kommunene.

Her finner du ny fartsforskrift på Lovdata 

illustrasjon av myndighetsfordeling av hoved og biled.png

Illustrasjon av myndighetsfordelingen. Hvor hoved- og biled går, fremgår her.
Kilde: Lovdata 

Møtende trafikk_Jøssingfjord_Rune Larsen.jpg

Møtende trafikk i Jøssingfjorden. Foto: Rune Larsen /Kystverket

 

KONTAKT:
Seniorrådgiver Kristin Frotvedt
+47 70 23 11 07 /

Til toppen