Hopp direkte til innhold

Endring i avfallsregelverk vil påvirke brukere av SafeSeaNet Norway

Klima- og miljødepartementet har nylig vedtatt viktige endringer i Forurensningsforskriften som gjelder avfallshåndtering og lasterester fra skip. Endringen trer i kraft fra 1. oktober 2023 og vil berøre fartøy og havner som bruker SafeSeaNet Norway.

Disse endringene har som hovedmål å fremme mer effektiv avfallshåndtering i havner, øke gjenbruk, fremme materialgjenvinning, og redusere marin forsøpling.

Den nye forskriften innebærer strengere krav for oppfølging og tilsyn med skip, samt utvidede rapporteringsforpliktelser for enkelte skipstyper.

Videre stilles det krav til havner om å legge til rette for mottak av sortert avfall fra skipene som bruker havnen.

Ansvarlig tilsynsmyndigheter for oppfølging av forurensningsforskriften er Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet.

Denne forskriften trer i kraft fra 1. oktober 2023 og kan leses i sin helhet på Lovdata

Endringene i forurensningsforskriften har konsekvenser for rapportering i SafeSeaNet Norway og en del endringer blir satt i drift fra nevnte dato.

Oppsummering av nye endringer:

  • Muligheten til å registrere skip og havner som er unntatt fra forurensningsforskriften.
  • Innføring av funksjonalitet som gjør det mulig for havner å lagre og presentere sin godkjente avfallsplan for ankomne skip.
  • Etablering av funksjonalitet for registrering av kvittering for levert avfall i havn.

I forbindelse med disse endringene har Kystverket utarbeidet en mer detaljert veiledning, som kan leses i sin helhet her:

  • SafeSeaNet Norway

    Bestill los og send ankomst- og avgangsopplysninger til myndigheter og havner.

Kontakt

Sjefingeniør

Jarle Hauge /
Til toppen