Hopp direkte til innhold

Øvde på oljevern i Arktis

Lenser og fartøyer utenfor Barentsburg, Svalbard
Mange fartøyer og mannskaper deltok på oljevernøvelsen i Barentsburg på Svalbard.
Foto: Gro Kibsgaard-Petersen / Kystverket

En rekke aktør var i sving da Kystverket gjennomførte en oljevernøvelse langs land og ute på fjorden ved Barentsburg på Svalbard.

Hensikten med «Øvelse Svalbard 2021» var å trene på samvirke mellom statlige ressurser og med de private ressursene som er etablert på øygruppen. For Kystverket var det samtidig viktig at beredskapsapparatet blir kjent med både geografi, avstander, muligheter og begrensninger i disse områdene lengst mot nord.

- Vi er spesielt fornøyde med samhandlingen mellom vår egen innsatstyrke og andre ressurser, både på land og om bord på flere fartøy. En felles øvelse som dette gir verdifulle erfaringer å ta med seg inn i en reell hendelse, sier øvingsleder Trond Hjort-Larsen i Kystverket.

Samvirke

Hjort-Larsen påpeker viktigheten av å trene samvirke mellom statlige og private ressurser. Under øvelsen i Barentsburg var blant annet Sysselmesterens ressurser på plass, inkludert fartøyene Polarsyssel og Fjordsyssel, samt innsatsledelse og helikopter fra Lufttransport. Kystverket stilte med OV Bøkfjord, lokal innsatsstyrke og rådgivere. I tillegg var innleide fartøy fra Longyearbyen havn med, og ressursene i Barentsburg, representert ved det russiske kullselskapet Trust Arktikugol.

Når uhellet først er ute, er det Kystverkets innsatsstyrke på Svalbard som må mobilisere og deres innsats i akuttfasen av en aksjon både på sjø og strand er avgjørende. Avgjørende er det også å ha et godt samarbeid med russiske aktører.

Kommunikasjon og samhandling var også en viktig del av øvelsen. Her var plattformen «Sporing og samhandling» fra BarentsWatch sentral. Kommunikasjon mellom innsatsledelse, fartøy og Kystverkets overvåkningsfly LN-KYV var også et øvingsmoment.

Øvelsen ble arrangert i Barentsburg 12. og 13. oktober.

Kontakt

Seniorrådgiver

Trond Hjort-Larsen /

Les mer om temaet

Til toppen