Hopp direkte til innhold

Øvelse Barents gjennomføres 2. juni

I samsvar med bilaterale avtaler mellom Russland og Norge har Øvelse Barents i mer enn 20 år med noen få unntak blitt gjennomført årlig. Russiske og norske beredskapsressurser øver i den sammen om søk, redning og bekjempelse av oljeforurensning i Barentshavet og nærliggende områder. På grunn av koronapandemien ble øvelsen i fjor kansellert og det var usikkert om årets øvelse kunne gjennomføres. Det er nå klart at den gjennomføres som planlagt onsdag 2. juni.

Øvelsen er lagt til ytre Varangerfjord i et område mellom Norge og Russland. Selve øvelsen består av en sjøredningsdel, hvor søk og redning øves live, og en oljeforurensningsdel der innsatsressurser fra Norge og Russland i fellesskap skal bekjempe virkningene av et oljeutslipp. De to delene ledes av henholdsvis HRS og Kystverket på norsk side.

Det er i begge land et felles ønske og interesse om å få avviklet en slik live-øvelse årlig og det er i løpet av disse årene utviklet gode faglige og personlige relasjoner mellom aktørene. Den økende aktiviteten og ferdselen med sjøgående fartøy i nordlige områder gjør det spesielt viktig å øve og trene på samarbeid her. Dette for å videreutvikle og forbedre den internasjonale koordineringen av maritime hendelser i Barentshavområdet og oppfylle intensjonen i avtalene - å sikre at vi har kapasitet, evne og vilje til i samarbeid å gjennomføre søk- og redningsoperasjoner samt bekjempe oljeutslipp.

Når det gjelder søk og redning skjer denne koordineringen mellom redningssentralen i Murmansk (MRCC) og Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS N-N) og ved oljeforurensningsdelen tilsvarende mellom Marine Rescue Service (MRS) i Russland og Kystverket i Norge.

I tillegg til før nevnte instanser vil bl.a. følgende delta fra russisk side: Nordflåten, Kystvakten, føderale søk og redningsinstitusjoner innen luftfart samt flytrafikkontrollen i Murmansk.

Tilsvarende vil Kystradioen, Kystvakten, 330- og 333-skvadronene, Avinor, Forsvarets Operative Hovedkvarter, Flytrafikktjenesten og Redningsselskapet stille ressurser fra norsk side.

På grunn av den stadig vedvarende koronapandemien og de restriksjoner som fortsatt gjelder, vil det i år bli begrenset ekstern deltakelse og heller ingen utveksling av personell mellom fartøy. Media vil heller ikke kunne bli med ut på havet. I stedet vil media få tilgang til film- og bildemateriell fra årets øvelse.

Forsvaret vil her fortløpende legge ut video og bilder fra øvelsen.

For mer informasjon eller forespørsler om intervju, kan følgende kontaktes:

Kystverket: Kristin Ballantine-Marthinsen, 984 63 368

HRS Nord-Norge: Bente Jonassen, 951 76522 eller Geir Mortensen, 906 66634

Forsvaret: Major Stian Roen, 915 24 068

Redningsselskapet: Beredskapsrådgiver Stig Fredriksen, 905 71255

Til toppen