Hopp direkte til innhold

Øvelse, øvelse, øvelse!

MS Scalahogg har grunnstøtt ved Fugletangen, ytterst i Løperen, i Hvalerskjærgården. Skipet har grunnstøtt, og det er observert mye olje i sjøen.

Dette var scenarioet da en rekke aktører innen oljevernberedskap fra Norge, Sverige og Danmark møttes i Horten for å delta i Øvelse Nordisk. Øvelse Nordisk er et resultat av Københavnavtalen, der de skandinaviske landene har skrevet under på en forpliktende avtale om å yte hverandre bistand under hendelser med akutt forurensning.

- Dette er en øvelse som gjennomføres hvert år, sammen med våre danske og svenske kollegaer. Denne gangen er det Norge som har vært vertskap, sier beredskapsdirektør Hans Petter Mortensholm.

Kystverket ivaretar statens ansvar for beredskap mot akutt forurensning, og har som en av sine oppgaver å samordne og øve private, kommunale og statlige beredskapsressurser i et nasjonalt beredskapssystem.

Totalt deltok rundt 200 personer i øvelsen, der det ble øvd både samspill, planlegging og operasjon. 

- For å sikre en god beredskap mot akutt forurensning er det viktig at vi øver. Da vil vi være klare når uhellet inntreffer. Det er også viktig å øve sammen med nabolandene våre. Dersom noe skjer, sendes både fartøy og mannskaper på tvers av landegrensene, sier Mortensholm.

Godt fornøyd

Det er mange ting som skal trenes på i en øvelse som dette. Samspill mellom aktørene, og innad i de forskjellige virksomhetene, planlegging av en aksjon ut i fra den informasjonen man sitter på, hvilke prioriteringer som skal gjøres, samt praktisk trening ute i felt med å legge ut lenser og bruke oljeoppsamlere. 

Beredskapsdirektøren er godt fornøyd med øvelsen.

- Det er alltid spennende når så mange mennesker skal øve sammen, og jeg er fornøyd med gjennomføringen. Nå skal vi ta med oss erfaringen fra årets Øvelse Nordisk videre, og se hvordan vi kan bli enda bedre, avslutter Mortensholm.

Disse deltok under øvelsen:

 • Kystverket Miljøberedskap, samt utvalgt personell fra Kystverkets regioner og staber.
 • Kystvaktens fartøy KV Nornen Svenske Kustbevakningen med fartøyene KBV 034 og KBV 310
 • Danske Søværnet
 • Kystverkets fartøy OV Utvær
 • Følgende fartøy knyttet til tilsynslag eller Kystnær beredskap:
  • Gyltingen
  • Lillegutt
  • Ingeborg Platou
  • Triset
  • Evis
  • Trug Frier
 • IUA Vestfold
 • IUA Østfold
 • Innsatsstyrker fra Horten, Ålesund og Lødingen og materiell/småbåter
 • Overvåkningsflyet LN-KYV

I tillegg har det vært flere observatører fra Ghana, Libanon, Columbia og Uganda med. Dette er land Kystverket jobber sammen med gjennom NORAD-programmet Olje for utvikling.

Publisert
Til toppen